Strona głównaAktualnościZintegrowany Program Transportu Publicznego szansą na rozwój Aglomeracji Wałbrzyskiej

Zintegrowany Program Transportu Publicznego szansą na rozwój Aglomeracji Wałbrzyskiej

W środę, 25 maja w Krzyżowej odbyło się posiedzenie Rady Samorządowej Aglomeracji Wałbrzyskiej. Szefowie 22 gmin wzięli udział m. in. w dyskusji na temat Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego.

Z ramienia Gminy Miasto Świdnica w spotkaniu uczestniczyli Prezydent Beata Moskal – Słaniewska, zastępca Prezydent Szymon Chojnowski, dyrektor Departamentu Komunikacji Maciej Gleba oraz kierownik Referatu Transportu Publicznego Małgorzata Lubandy.

Przedstawiciel firmy „TRAKO” Wierzbicki i wspólnicy s.j., pan Tomasz Szelukowski przedstawił zgromadzonym obszerną analizę zagadnienia integracji transportu publicznego z opracowaniem wielotorowych rozwiązań. Podkreślał, że Aglomeracja Wałbrzyska jest jednym z pionierów i nikt w Polsce nie działał na taką skalę, aby zjednoczyć tak dużą ilość gmin. Korzyści płynących z realizacji tego przedsięwzięcia jest wiele. Zwrócono m.in. uwagę na: zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gmin, wzrost mobilności mieszkańców, poprawę bezpieczeństwa podróżujących, rozwój turystyki czy też poprawę wizerunku gmin.

Jednogłośnie podjęto decyzję o przystąpieniu do realizacji tego zadania, które poprzedzone zostanie konsultacjami społecznymi. Powołano kilkuosobowy zespół, który określi kierunki i priorytety działania. W zespole pracował będzie dyrektor Maciej Gleba.

IMG_3666

Udostępnij:
Oceń ten artykuł

kontakt@terazsudety.pl