Strona głównaAktualnościZielone światło dla inwestycji na Kopie

Zielone światło dla inwestycji na Kopie

Prezydium Rady Naukowej Karkonoskiego Parku Narodowego podjęła uchwałę w sprawie wydania pozytywnej opinii dla dokumentacji technicznej opracowanej na potrzeby inwestycji pn. „Przebudowa i budowa kolei linowej na Kopę wraz z rozbudową infrastruktury technicznej”.

Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie istniejącej kolei linowej na Kopę wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą na działkach nr 45/427, 51/440, 50/439, 52/442, 58/449, 67/445, 87/465, 472, 474, 481, 527, 528, 529, 530, 531, 519, obręb 4 Karpacz.

Zgodnie z obecną koncepcją w ramach projektowanej inwestycji planuje się:

1. Przebudowę istniejącego 1-osobowego wyciągu krzesełkowego „Zbyszek” na nowy
z krzesełkami 4-osobowymi automatycznie wprzęganymi do liny nośnej wraz z rozbiórką
obecnych podpór.
2. Likwidację istniejącego wyciągu orczykowego „Liczyrzepa” (zespołu napędowego, podpór
i lin nośnych oraz pozostałych elementów).
3. Przebudowę budynków górnej i dolnej stacji wyciągu krzesełkowego. Budynek stacji górnej
będzie nawiązywał architektonicznie do obserwatorium na Śnieżce i powstanie w miejscu
istniejącego obiektu – planowane są cztery kondygnacje, w tym dwie w połowie zagłębione
w ziemi.
4. Modernizację (poszerzenie) połączenia nartostrad „Jan”, „Liczykrupa” i „Euro” zlokalizowanego w dolnym rejonie Kopy – wykonanie poszerzenia nartostrad o ok. 10-15 m na długości ok. 200 m w celu zapewnienia bezpieczeństwa narciarzom.
5. Dośnieżanie nartostrad „Jan”, i „Złotówka” (wyciąg „Grosik”) do granic ochrony ścisłej
Karkonoskiego Parku Narodowego – system zaśnieżania będzie zasilany z istniejącego
ujęcia na rzece Łomnicy.
6. Budowę kolejki torowej z wagonami cztero- lub ośmioosobowymi, poruszającymi się po
szynach umieszczonych ok. 1 m nad gruntem, łączącej istniejący parking i dolną stację
wyciągu „Zbyszek”.
7. Budowę odcinka dojazdowego łączącego nartostradę „Liczykrupę” z „Euro” o długości
ok. 60 m i szerokości ok. 15 m.
8. Poszerzenie górnego, istniejącego łącznika między górnym odcinkiem nartostrady „Euro”
i „Złotówka” – o długości 500 m i szerokości 15 m.
9. Poszerzenie górnego odcinka nartostrady „Euro” – o długości 70 m i szerokości 15 m.
10. Poszerzenie nartostrady na odcinku dojazdowym do dolnej stacji wyciągu krzesełkowego „Zbyszek”.

K1 K4

Udostępnij:
Oceń ten artykuł

kontakt@terazsudety.pl