Strona głównaAktualnościPieniądze od Ministra dla Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim

Pieniądze od Ministra dla Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu: dziedzictwo kulturowe, priorytet 1 ochrona zabytków, przyznał Gminie Walim dofinansowanie  w wysokości 300.000 zł na remonty i bieżące inwestycje w Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim.

„Zagórze Śląskie, Zamek Grodno (XIII w.) – Budynek Bramny: stabilizacja i odwodnienie zagrożonej osunięciem skarpy przy budynku, konserwacja zabytkowego portalu kamiennego, wymiana stolarki okiennej stylizowanej na historyczną”- to zadanie inwestycyjne, które planowane jest do realizacji w roku 2014 na Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim, swym zakresem będzie obejmowało:

1. Przebudowę placu przedwejściowego w tym: zabezpieczenie zagrożonej osunięciem skarpy poprzez poszerzenie tarasu przedwejściowego, częściową likwidację górnej części istniejącej ściany oporowej, zabezpieczenie skarpy murem oporowym licowanym miejscowym kamieniem łupanym.

2. Utwardzenie kamieniami i wyprofilowanie nawierzchni z instalacją odwodnieniową tarasu wewnętrznego przy budynku bramnym w tym: izolację przeciwwilgociowa murów budynku bramnego, wzmocnienie i konserwacja portalu bramnego wejścia głównego do Zamku oraz wymianę stolarki okiennej budynku.

Całkowity koszt zadania będzie znany po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

Źródło: Gmina Walim

Udostępnij:
Oceń ten artykuł

kontakt@terazsudety.pl