Strona głównaAktualnościZakończył się I i II etap remontu Bramy Paczkowskiej w Ziębicach

Zakończył się I i II etap remontu Bramy Paczkowskiej w Ziębicach

Zakończyły się roboty budowlane I i II etapu remontu Bramy Paczkowskiej w Ziębicach. W ramach I i II etapu przeprowadzone zostały prace konserwacyjno- remontowe pozwalające na zachowanie historycznej wartości obiektu wpisanego w panoramę miasta nadając mu rozpoznawalny charakter.

W I etapie prace remontowe polegały na przebudowie stożka w tym: rozebraniu górnej części hełmu, rekonstrukcji w formie i metodzie rozebranej części stożka, zamontowaniu figury lwa, konserwacji ceglanych kształtek dolnej części hełmu wraz z rekonstrukcjami.  Wykonana została hydrofobizacja hełmu oraz wykonano instalację odgromową.

Wartość zadania I etapu wyniosła 190 781,55 zł w tym 110 781,55 zł to środki własne pochodzące z budżetu gminy, natomiast 80 000,00 zł to pozyskana kwota dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

20140303_remont_bramy_paczkowskiej

W ramach II etapu wykonane zostały roboty budowlane polegające na remoncie kondygnacji Bramy Paczkowskiej. W ramach robót wykonano m.in. przemurowanie wybrzuszonych fragmentów ścian przejazdu bramnego, czyszczenie powierzchni kamiennych, wymianę drewnianych stropów i schodów na żelbetowe, prace konserwatorskie elementów wewnętrznych obiektu, nowe balustrady i podłogi drewniane, naprawę tynków wewnętrznych oraz malowanie.

artość zadania 186 504,29 zł z czego 106 504,29 zł pochodziło z budżetu gminy natomiast 80 000,00 zł gmina otrzymała jako dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Gmina złożyła wnioski aplikacyjne o przyznanie dotacji do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na kolejne etapy remontu obiektu. Obecnie Gmina oczekuje na ostateczne wyniki konkursów przygotowując się do kolejnych etapów remontu zabytkowej Bramy Paczkowskiej.

Źródło: UM Ziębice

Udostępnij:
Oceń ten artykuł

kontakt@terazsudety.pl