Strona głównaAktualnościZakończenie projektu „Szklany czas – wędrówki krajobrazem”

Zakończenie projektu „Szklany czas – wędrówki krajobrazem”

W czwartek 13 grudnia 2018 r. w montowni na terenie Starej Kopalni odbędzie się uroczyste podsumowanie i zakończenie projektu „Szklany czas – wędrówki krajobrazem”, który realizowaliśmy w roku 2018 w Starej Kopalni w ramach dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminy Wałbrzych.

W projekcie udział wzięło przeszło 600 uczestników, odbyło się ok. 50 warsztatów (wprowadzających, terenowych, artystycznych, poznawczych), spotkania z artystami i ekspertami, zaś od 30 listopada do końca roku w Centrum Ceramiki Unikatowej można podziwiać niezwykłą szklaną instalację oraz inne prace graficzne uczestników projektu, stworzone dzięki współpracy z artystami i grafikami. Inspiracją dla całego projektu była osoba F.B. Wernera oraz jego twórczość, w tym niektóre mało znane przedstawienia Wałbrzycha i okolic, które w ramach projektu udało się upowszechnić szerszemu gronu odbiorców.

Galę zakańczającą projekt otwierać będzie w montowni o godz. 16:00 spotkanie z Ryszardem Lenem, z prelekcją: Friedrich Bernhard Werner i „mali Robinsonowie śląscy”, czyli rzecz o ikonografii ziemi wałbrzyskiejRyszard Len jest absolwentem historii Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 80. pełnił funkcję Dyrektora Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy, zaś w okresie od 1991 do 2005 r. był kierownikiem Oddziału Zbiorów Graficznych Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, gdzie obecnie pracuje jako kustosz dydaktyczny.

Autor ponad stu publikacji naukowych, popularnonaukowych i okolicznościowych, w tym książek, artykułów, katalogów i albumów, także w ramach projektów europejskich, historycznych i historyczno – artystycznych o szerokim zakresie tematycznym i chronologicznym (XV – XX w.). Główne specjalności: początki grafiki europejskiej, arcydzieła ekslibrisu, malarstwo monumentalne gotyku, iluzja i kwadratura w malarstwie baroku oraz wedutystyka, wedutologia, ikonografia. Wielokrotnie powracał do osoby F.B. Wernera, jest też organizatorem pierwszej wystawy na temat F. B. Wernera „Friedrich Bernhard Werner (1690-1776). Życie i twórczość – Leben und Werk. Muzeum Miedzi w Legnicy 21 – 23.11.2002″, uczestnikiem wielu konferencji krajowych i międzynarodowych.

W programie zakończenia projektu znalazły się też rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszą wedutę i pracę graficzną wykonaną w ramach projektu (wraz z rozdaniem nagród), oficjalne podziękowania dla szkół i uczestników zaangażowanych w zadanie, a także krótkie podsumowanie wszystkich wydarzeń, które w trakcie projektu się odbyły.

Udostępnij:
Oceń ten artykuł

kontakt@terazsudety.pl