Strona głównaAktualnościZakończenie polsko – czeskiego projektu pn. „Miasta Trutnov i Świdnica wspierają przedsiębiorczość”

Zakończenie polsko – czeskiego projektu pn. „Miasta Trutnov i Świdnica wspierają przedsiębiorczość”

Uroczysta Gala Przedsiębiorczości „Świdnicki Gryf 2015”, która odbyła się w piątek 18 września, była ostatnim elementem trwającego dwa lata polsko – czeskiego projektu pn. „Miasta Trutnov i Świdnica wspierają przedsiębiorczość”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Gala, przyznane wyróżnienia i nagrody okazały się dobrym sposobem na integrację środowisk biznesu z pogranicza. Potwierdził się fakt, że to właśnie małe i średnie przedsiębiorstwa są głęboko zakorzenione w obu miastach i pozytywnie wpływają na ich rozwój.

W tym roku statuetkę Gryfa w kategoriach NAJLEPSZA FIRMA TRANSGRANICZNA i WYBITNA OSOBOWOŚĆ POGRANICZA otrzymali: firma GRUND a.s. oraz IVAN ADAMEC. Frma GRUND – działa od 1990r., produkuje chodniki do łazienek, maty antypoślizgowe, zasłony prysznicowe i różne akcesoria łazienkowe. Należy w tej dziedzinie do światowej czołówki. Jako jeden z niewielu czeskich zakładów włókienniczych utrzymała produkcję walcząc z tanim importem z krajów azjatyckich. Pan IVAN ADAMEC jest burmistrzem miasta Trutnov od 1998r. W czasie jego kadencji zostały odnowione kluczowe drogi, zbudowane nowe mosty i dworzec autobusowy oraz zespół domów spokojnej starości. Zostały odnowione zabytkowe budynki, obiekty sportowe i szkoły. Nawiązana została ścisła współpraca z samorządami lokalnymi po stronie polskiej szczególnie w dziedzinie kultury, sportu i turystyki.

Świdnica rozpoczęła realizację projektu pn. ”Miasta Trutnov i Świdnica wspierają przedsiębiorczość” w listopadzie 2013 roku. Wartość całego projektu realizowanego po obu stronach granicy wyniosła 450 tys. zł. Projekt był realizowany przez dwa miasta partnerskie Świdnica i Trutnov. Zakładał on wzmocnienie rozwoju gospodarczego pogranicza i zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez umożliwienie przedsiębiorcom min. udziału w targach, wystawach i spotkaniach kooperacyjnych. Istotą projektu było nawiązywanie trwałych powiązań pomiędzy samorządami lokalnymi i gospodarczymi, wzmocnienie rangi miejskich przedsięwzięć gospodarczych oraz aktywizacją środowisk biznesowych. Ekonomia odgrywa w naszym życiu coraz większą rolę, dlatego też realizacja projektu poprawiającego warunki współpracy i intensyfikujące kontakty gospodarcze między przedsiębiorcami z Polski i z Czech nabiera szczególnego znaczenia.

Zgodnie z założeniami projektu Świdnica w latach 2013-2015 przeprowadziła następujące działania:
-przygotowała i zorganizowała 3 gale promujące przedsiębiorczość pn.”Świdnickie Gryfy”;
– przygotowała przewodnik po biznesie zawierający dane firm chętnych do współpracy transgranicznej;
-zorganizowała 3 spotkania kooperacyjne polskich i czeskich firm oraz samorządów gospodarczych i terytorialnych;
-umożliwiła świdnickim przedsiębiorcom udział w 3 polsko-czeskich wystawach produktów regionalnych w Trutnowie i 2 konferencjach oraz spotkaniach przedsiębiorców w Czechach;

Dobrze przemyślane projekty oraz sprawna współpraca ponad granicami zwiększa atrakcyjność polsko-czeskiego pogranicza, a miasta zaangażowane w ich realizację czyni dla wszystkich lepszymi miejscami do życia i pracy.

trutnov swidnica 2

Udostępnij:
Oceń ten artykuł

kontakt@terazsudety.pl