Strona głównaAktualnościWzorcowa rewitalizacja Dzierżoniowa

Wzorcowa rewitalizacja Dzierżoniowa

Dzierżoniów znalazł się w gronie 30 najlepszych w Polsce pod względem dobrych praktyk rewitalizacji. Informacja o prowadzonych w tym zakresie dzierżoniowskich działaniach znajdzie się w specjalnym katalogu książkowym opracowywanym na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

18 czerwca w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie gościł przedstawiciel Instytutu Rozwoju Miasta z Krakowa, który wraz z konsorcjantami – firmą DYSPERSJA Anna Chrościcka oraz Locativo sp. z o.o. zajmuje się przygotowaniem projektu „Dobre praktyki na rzecz rewitalizacji”. Spotkał się z zastępcą burmistrza Albertem Blacharzem, kierownikiem Wydziału Spraw Lokalowych Wiesławą Krzemińską i głównym specjalistą ds. rewitalizacji Dorotą Sało.

Celem wydania katalogu jest upowszechnienie wiedzy na temat istoty procesu rewitalizacji oraz wskazanie narzędzi, rozwiązań, mechanizmów i procesów przydatnych dla jej prowadzenia. Zostaną w nim opisane działania prowadzone w 30 polskich miastach,w tym także w Dzierżoniowie. Wypracowane podejście do rewitalizacji i kompleksowość działań spotkały się z uznaniem ekspertów instytutu.

Dobre praktyki zostaną wydane wczesną jesienią. Uzupełnią informacje dotyczące problematyki rewitalizacji, zawarte m.in. w Krajowej Polityce Miejskiej (KPM), Narodowym Planie Rewitalizacji (NPR), ustawie o rewitalizacji oraz Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

rewitalizacja_spotkanie_2

Udostępnij:
Oceń ten artykuł

kontakt@terazsudety.pl