Strona głównaAktualnościWyślij zdjęcie, wygraj tablet – konkurs z okazji II Zjazdu Wszystkich Świdniczan

Wyślij zdjęcie, wygraj tablet – konkurs z okazji II Zjazdu Wszystkich Świdniczan

Świdnica jest piękna, a świdniczanie – uśmiechnięci, prawda? Sprawdźmy to. W ramach II Integracyjnego Zjazdu Wszystkich Świdniczan wspólnie z Centrum Wspierania Biznesu organizowany jest konkurs fotograficzny „Ze Świdnicą w tle”. Nagrodą główną jest tablet. Co zrobić, aby go wygrać?

W konkursie może wziąć udział każdy, pod warunkiem, że nie zajmuje się fotografią profesjonalnie, a zdjęcia robi na własny użytek. Motywem przewodnim, zgodnie z tytułem, jest uchwycenie świdniczan lub turystów w charakterystycznych miejscach Świdnicy (w tle). Zwycięzca zostanie wybrany przez użytkowników portalu społecznościowego Facebook, a nagrodą jest dwuosobowy lot balonem nad Świdnicą podczas Zjazdu Świdniczan. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają gadżety promocyjne Miasta Świdnica i Lokalnej Organizacji Turystycznej „Księstwo Świdnicko-Jaworskie”.

Oryginalne zdjęcia, odbitki bądź fotografie na płycie CD w zamkniętych i opisanych nazwiskiem autora/właściciela/współwłaściciela kopertach oraz hasłem: „Zjazd Świdniczan. Konkurs fotograficzny” należy dostarczyć do Biura Zjazdu Wszystkich Świdniczan, Rynek 43, w nieprzekraczalnym terminie do 8 sierpnia 2013 r. do godz. 17.00. Fotografie można również przesyłać mailem na adres: biuro@zjazdswidniczan.pl z dołączonym oświadczeniem. Szczegóły w regulaminie poniżej.

Powyżej zdjęcie autorstwa Marty Figurskiej, ubiegłorocznej zwyciężczyni

Powyżej zdjęcie autorstwa Marty Figurskiej, ubiegłorocznej zwyciężczyni

Regulamin konkursu „Ze Świdnicą w tle”

1. W konkursie może wziąć udział każdy, pod warunkiem, że nie zajmuje się fotografią profesjonalnie, a zdjęcia robił lub robi na własny użytek.

2. Do konkursu można zgłaszać fotografie (oryginalne będą zwracane autorom), zarówno czarno-białe, jak i kolorowe, w formacie minimum 13×18 cm. Przyjmowane będą również fotografie w wersji elektronicznej.

3. W konkursie mogą brać udział zarówno zdjęcia wykonane współcześnie, jak też takie, które wykonano w Świdnicy na przestrzeni 69 lat wstecz (do momentu zakończenia II wojny światowej), pod warunkiem, że tłem będzie rozpoznawalny element architektoniczny lub krajobrazowy Świdnicy.

4. Oryginalne zdjęcia, odbitki bądź fotografie na płycie CD w zamkniętych i opisanych nazwiskiem autora/właściciela/współwłaściciela kopertach oraz hasłem: „Zjazd Świdniczan. Konkurs fotograficzny” należy dostarczyć do Biura Zjazdu Wszystkich Świdniczan, Rynek 43,

w nieprzekraczalnym terminie do 8 sierpnia 2014 r. do godz. 17.00. Fotografie można również przesyłać mailem na adres: biuro@zjazdswidniczan.pl.

5. Zgłaszający dołącza niniejsze OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany(a) Oświadczam, że: jestem właścicielem lub współwłaścicielem praw autorskich do zgłoszonych zdjęć oraz że zdjęcia te nie naruszają dóbr osobistych, majątkowych i osobistych praw autorskich, praw pokrewnych, praw do znaków towarowych lub wzorów użytkowych bądź innych praw własności przemysłowej, a także danych osobowych osób trzecich i że prawa te nie są ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich.

6. Zgłoszone na konkurs zdjęcia zostaną zeskanowane i umieszczone na fanpage’u organizatora na portalu społecznościowym Facebook (8 sierpnia, do godz. 24.00 ), a wybór laureata odbędzie się w drodze głosowania typowego dla Facebooka, czyli zdobycia jak największej liczby kliknięć „lubię to”. Głosowanie potrwa do 15 sierpnia.

7. Zwycięzca otrzyma w nagrodę tablet ufundowany przez Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” w Świdnicy. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają gadżety promocyjne Miasta Świdnica i Lokalnej Organizacji Turystycznej „Księstwo Świdnicko-Jaworskie”.

8. Jury powołane przez Organizatora zastrzega sobie możliwość rozdysponowania nagród w inny sposób bądź nie przyznania żadnej nagrody.

9. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz w przypadku wygranej na umieszczenie imienia i nazwiska na liście laureatów konkursu w Internecie, mediach i innych materiałach promocyjnych.

10. Zwycięzca zostanie ogłoszony na portalu społecznościowym Facebook, na stronie www.zjazdswidniczan.pl oraz informacja zostanie przekazana za pośrednictwem mediów.

zjazd_swidniczan

Udostępnij:
Oceń ten artykuł

kontakt@terazsudety.pl