Strona głównaAktualnościWizyta świdnickich przedstawicieli w partnerskim mieście Iwano-Frankowsk

Wizyta świdnickich przedstawicieli w partnerskim mieście Iwano-Frankowsk

Od 8 do 11 maja świdnicka delegacja w składzie: Szymon Chojnowski – zastępca Prezydenta Miasta Świdnicy, Marek Marczewski – radny Rady Miejskiej w Świdnicy, Paweł Ułaszewski – Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Antoni Jadach – przedstawiciel środowiska kombatanckiego, Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i kresów Południowo-Wschodnich oraz Michał Rutecki – przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta – gościła w partnerskim mieście Iwano-Frankowsk. W tym czasie odbywały się Dni Miasta Iwano-Frankowsk oraz forum miast partnerskich.

Forum to projekt, którego idea nawiązuje do priorytetów w zakresie dyplomacji publicznej i kulturalnej, działań na 2015 rok wyznaczonych przez MSZ Polski oraz zasad „Programu rozwoju współpracy międzynarodowej i transgranicznej Iwano-Frankiwska na lata 2014-2017.”

Celem projektu jest:

  • Prezentacja polskich miast partnerskich Iwano-Frankiwska, działania ich jednostek samorządowych oraz pozytywnego doświadczenia w procesie eurointegracyjnym;
  • Nabycie praktyk implementacji europejskich standardów zarządzania w Polsce;
  • Wprowadzenie europejskich standardów do struktury zarządzania miasta na bazie pozytywnych doświadczeń Polski;
  • Podniesienie kompetencji młodych liderów, fachowców i studentów w zakresie zarządzania samorządowego;
  • Zbudowanie sieci formalnych i nieformalnych kontaktów pomiędzy podmiotami zajmującymi się zarządzaniem lub pracą w lokalnych samorządach.

iwano frankow 2

W ramach projektu nasi przedstawiciele, wzięli udział w spotkaniach panelowych i dyskusjach pod nadzorem fachowców, działaczy społecznych polskich miast partnerskich Iwano-Frankowska oraz przedstawicieli władz samorządowych Komitetu Wykonawczego Rady Miasta. Na panelu pt. Przedsiębiorczość i działalność gospodarcza wystąpił Paweł Ułaszewski, natomiast na panelu dotyczącym kultury i turystyki głos zabrał Michał Rutecki.

Świdnica wsparła także Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankowsku, które zajmuje się głównie mobilizacją do aktywności społecznej środowiska polskiego we wszelkich dziedzinach życia. Jego działania skupiają się na  umacnianiu pozytywnego wizerunku Polski na Ukrainie oraz budowaniu i rozwoju dialogu europejskiego wśród mieszkańców miasta.

Wyjazd dał również możliwość spotkania się z Rektorem Podkarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka, i z władzami polskich miast partnerskich Iwano-Frankowska z Nowej Soli, Rybnika, Lublina, Rzeszowa, Opola oraz Chrzanowa.

Oprócz paneli dyskusyjnych odbyły się też Dni Miasta z mnóstwem imprez towarzyszących, w tym m.in. Święto Kowali.

Prezydent Chojnowski zaznaczył, że: „Szczególnie ważne jest to, że Świdnica już wiele lat temu aktywnie włączyła się we współpracę polsko – ukraińską. Nasi partnerzy chcą brać przykład ze Świdnicy, wymieniać się doświadczeniami, dzielić się swoimi osiągnięciami i wspólnie rozwiązywać problemy związane z pracą samorządową.”

Udostępnij:
Oceń ten artykuł

kontakt@terazsudety.pl