Strona głównaAktualnościWiosenne inwestycje w Gminie Walim

Wiosenne inwestycje w Gminie Walim

Budżet Gminy Walim na 2014 rok przewiduje wiele zadań zmierzających do polepszenia terenów gminy, a także inwestycji poprawiających walory infrastrukturalne oraz turystyczne. Zostały rozstrzygnięte przetargi na odbudowę czterech dróg gminnych. Wszystkie prace finansowane będą z budżetu Gminy Walim.

Trwają prace na ul. Zarzecze w Jugowicach. Zły stan drogi utrudnia poruszanie się mieszkańcom i właścicielom firm, dlatego też na odcinku ok. 125 metrów bieżących drogi zostanie wykonana podbudowa z kruszywa kamiennego, odwodnienie pobliskich budynków oraz wykonanie warstwy nawierzchni z mieszanki mineralno- bitumicznej.

W najbliższym czasie rozpoczną się prace na następujących ulicach:

– ul. Adama Mickiewicza w Walimiu – inwestycja polegać będzie na odbudowie ok. 215 metrów bieżących nawierzchni, poprzez zerwanie starej nawierzchni asfaltowej, regulację rowu przydrożnego, poszerzenie miejsc parkingowych oraz odbudowę nawierzchni.

– Plac Łokietka w Walimiu – zadanie polegało będzie na odbudowie ok. 34 metrów bieżących drogi, poprzez wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego oraz wykonanie warstwy asfaltowej.

– droga gminna na działce 242 w miejscowości Dziećmorowice – dotychczas gruntowa i mocno uszkodzona, wymaga natychmiastowej naprawy. Prace wykonane w technologii masy asfaltowej zabezpieczą ją przed skutkami ulewnych deszczy, które często pojawiają się na naszym terenie.

Źródło: Gmina Walim

Udostępnij:
Oceń ten artykuł

kontakt@terazsudety.pl