Strona głównaAktualnościWięcej pieniędzy na zabytki w Świdnicy

Więcej pieniędzy na zabytki w Świdnicy

Kolejne 350 tys. zł. Świdnica przekaże na dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Wnioski można składać do 6 sierpnia 2015 w kancelarii Urzędu Miasta. Prace, które otrzymają dofinansowanie muszą być wykonane do 15 grudnia 2015 roku.

W tym roku Świdnica przeznaczyła na renowację zabytków ponad 1,8 mln zł.  Po pierwszym naborze wniosków składanych do dnia 6 marca br. udzielono dotacji 14 podmiotom na łączną kwotę 1 mln 521 tys. zł. Dzięki udzielonemu wsparciu odremontowana zostanie m.in. elewacja budynku przy ulicy Łukowej 2, Długiej 1 oraz 23, a także dach budynków przy Rynek 17 i 26. To największe od 20 lat środki z budżetu miasta przekazane na remonty obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

– Od wielu lat pieniądze przeznaczane z budżetu na remonty świdnickich zabytków były niewystarczające. Chcemy tę sytuację zmienić, dlatego zdecydowaliśmy przeznaczyć rekordowe środki na ich odnowę. W Świdnicy jest wiele zabytków, które wymagają prac konserwatorskich. Poprzez dofinansowanie prac powstrzymujemy ich degradację i poprawiamy estetykę miasta, szczególnie jego centrum – mówi Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy.

O dotacje z budżetu miasta Świdnicy może ubiegać się osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. Dotacje udzielane są wyłącznie na prace przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, które wpisane są do rejestru zabytków i zlokalizowane są na terenie Świdnicy.

W tym roku prezydent Beata Moskal-Słaniewska podjęła decyzję o udzielenie dotacji w wysokości do 50% kosztów. To w sposób znaczny ułatwi realizację zadań. Priorytetem są remonty dachów, elewacji i zabytkowych portali.

Wnioski według określonego wzoru można składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Ich weryfikacją pod względem formalnoprawnym zajmie się miejski konserwator zabytków – Barbara Sawicka.

złotówki-pieniądze

Udostępnij:
Oceń ten artykuł

kontakt@terazsudety.pl