Strona głównaAktualnościWałbrzych pozyskał kolejne środki na Aglomerację Wałbrzyską

Wałbrzych pozyskał kolejne środki na Aglomerację Wałbrzyską

Gmina Wałbrzych otrzymała ponad 2, 5 mln zł. na realizację projektu „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego”.

Dotacja pochodzi ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych”, ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Wartość projektu: 2 999 994,00 zł

Wartość dotacji: 90%, tj. 2 699 994,60 zł

Termin realizacji projektu: lata 2013-2015

Główne działania to:

1. Opracowanie „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Aglomeracji Wałbrzyskiej”
2. Opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla AW”
3. Opracowanie „Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego”

– Opracowywane dokumenty mają na celu dalszą integrację i zacieśnianie współpracy gmin w ramach AW oraz wspieranie zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszaru funkcjonalnego. Dodatkowym atutem jest fakt, że te dokumenty będą podstawą do ubiegania się o środki Unii Europejskiej w latach 2014-2020- mówi Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej.

aglomeracja_walbrzyska

Liderem projektu jest Gmina Wałbrzych. W ramach projektu pozyskano 100% środków na zatrudnienie 2 pracowników do realizacji działań projektu. Od 1 marca 2014 zatrudniony jest Koordynator projektu – odpowiedzialny za terminowość i poprawność realizacji działań wniosku zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie oraz kontakty z gminami partnerskimi i wykonawcami. Obecnie trwa nabór na drugiego pracownika projektu – specjalistę ds. realizacji działań i promocji projektu.

W realizację projektu będą zaangażowani dodatkowo pracownicy urzędu, minn. Biura Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Budżetu i Referatu Zamówień Publicznych.

Udostępnij:
Oceń ten artykuł

kontakt@terazsudety.pl