Strona głównaAktualnościUnikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich – kampania informacyjno-edukacyjna

Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich – kampania informacyjno-edukacyjna

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska przy współpracy z gminami powiatu dzierżoniowskiego, w tym również z Bielawą,realizuje projekt dofinansowany ze środków unijnych, pn. „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich – kampania informacyjno-edukacyjna”. W jego zakresie, na tramwajach i autobusach komunikacji miejskiej we Wrocławiu reklamowane są obecnie najcenniejsze, zagrożone okazy flory i fauny Gór Sowich.

Projekt obejmuje takie działania jak: przygotowanie materiałów filmowych, wydawnictw, ulotek, plakatów i informacji prasowych oraz ich publikację w regionalnych i lokalnych mediach ograniczonych swoim zasięgiem do Dolnego Śląska takich jak: TV, radio, prasa, internet (strona www, Facebook). Dodatkowo, zaplanowano wykorzystanie reklamy na środkach masowego transportu oraz banerach zewnętrznych. Działania są realizowane w okresie od października 2018 do listopada 2019 roku.

W ramach kampanii, odbędzie się także cykl 12 konkursów wiedzy ekologicznej dla dzieci szkół podstawowych (11 gmin), konkurs filmowy dla młodzieży szkół średnich z czterech powiatów oraz cykl 13 konferencji dla młodzieży studiującej i osób dorosłych.

Zakończenie realizacji projektu planuje się w grudniu 2019 r.

Wartość projektu: 1 029 900,- PLN,
Wartość dofinansowania ze środków UE: 875 415,- PLN.

źródło: http://um.bielawa.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/4215-unikalne-piekno-srodowiska-naturalnego-gor-sowich-kampania-informacyjno-edukacyjna

Udostępnij:
Oceń ten artykuł

kontakt@terazsudety.pl