Strona głównaAktualnościTrzeci sektor na Dolnym Śląsku będzie mocniejszy

Trzeci sektor na Dolnym Śląsku będzie mocniejszy

Ponad 16 mln zł na pobudzenie aktywności sektora organizacji pozarządowych oraz ekonomii społecznej przeznaczy Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy z unijnych funduszy. W trwającym właśnie konkursie 5 ośrodków ubiega się o pieniądze pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Fundusze przeznaczone zostaną na tworzenie nowych podmiotów, a także lepsze funkcjonowanie już działających. Unijne wsparcie zostanie wydane na doradztwo, szkolenia, warsztaty, pomoc w tworzeniu przedsiębiorstw społecznych, czy też wsparcie finansowe, organizacyjne i wiele więcej. Zadania tego podejmą się już sprawdzone i akredytowane organizacje, które mają doświadczenie w sprawnym działaniu opowiada Ewa Grzebieniak, wicedyrektor DWUP.

Unijne pieniądze zostaną podzielone na subregiony. Z  puli 16,1 mln zł każdy z czterech subregionów (wałbrzyski, wrocławski wraz z miastem Wrocław, jeleniogórski i legnicko-głogowski) otrzyma po 4,025 mln zł. O dofinansowanie ubiega się 5 akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z Dolnego Śląska, które przygotowały w sumie 10 wniosków o dofinansowanie projektów. W finale wybrane zostaną w sumie 4 projekty – po jednym na każdy subregion, które będą realizowane przez 3 lata.

Efektem realizacji projektów będzie:

  • powstanie niemal 300 pełnoetatowych miejsc pracy w nowych i już działających przedsiębiorstwach społecznych,
  • zaktywizowanie 120 środowisk lokalnych do podjęcia działalności w sektorze ekonomii społecznej,
  • podjęcie działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej przez 60 organizacji pozarządowych.

Trzeci sektor RPO

Udostępnij:
Oceń ten artykuł

kontakt@terazsudety.pl