Strona głównaWpisy oznaczone jako: "Zabytki"
Archiwum

Są pieniądze na kontynuację renowacji epitafiów Czettritzów oraz fresków przedstawiających sceny z Sądu Ostatecznego datowane na koniec XV i początek XVI wieku. Łącznie 360 tysięcy złotych dotacji na ratowanie zabytków otrzymają z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego parafie z Gminy Walim i filia w Modliszowie. Mowa o Parafii p.w. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Dziećmorowicach oraz kościele filialnym pw. św. Mikołaja w Niedźwiedzicy.

Miasto Lubań otrzyma ministerialną dotację na zabezpieczenie dachu na Domu Solnym. Prace w technologii zgodnej z wymogami konserwatorskimi mają ruszyć w lecie.

Pałac Sobieszów – Centrum Muzealno-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego to projekt, który zwyciężył w konkursie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Od poniedziałku, dzięki uprzejmości proboszcza parafii prawosławnej księdza Marcina Prokopiuka, można zwiedzać kościół św. Jerzego w Ząbkowicach Śląskich.

Kolejne 350 tys. zł. Świdnica przekaże na dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Wnioski można składać do 6 sierpnia 2015 w kancelarii Urzędu Miasta. Prace, które otrzymają dofinansowanie muszą być wykonane do 15 grudnia 2015 roku.

We wtorek, 23 czerwca w Łazienkach Królewskich odbyło się uroczyste ogłoszenie założeń projektu pn. „Kanon Miejsc Historycznych”, z udziałem Sekretarza Stanu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Żuchowskiego i przedstawicieli władz miast należących do Kanonu. Projekt realizowany przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów przy współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa, pod patronatem Generalnego Konserwatora Zabytków ma na celu stworzenie ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej. To projekt prezentujący miejsca, których poznanie przybliży jak najpełniejszy obraz historii Polski i wartości kulturowych naszego dziedzictwa.

Unikalne w skali Polski sgraffity ozdabiające frontową elewację zamku zyskają nowy blask. W tym celu Gmina Walim pozyskała na ten cel środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu: dziedzictwo kulturowe, priorytet 1 ochrona zabytków. Całość prac pochłonie nieco ponad 216 tyś zł a wykonawcą jest Jeleniogórska spółka „Renobud”

Dziesięciotysięcznym Gościem Bramy Wodnej, najważniejszego zabytku w Bystrzycy Kłodzkiej została młoda turystka z Wrocławia Dorota Janiak. Szczęśliwy bilet został wręczony 23 kwietnia 2015 r. przez Panią Krystynę Bloch, odpowiedzialną za udostępnianie baszt bystrzyckich.

„Odkrywamy Świdnicę” to cykl bezpłatnych spacerów z przewodnikami po Świdnicy oraz wycieczek po dawnym księstwie świdnicko- jaworskim.