Strona głównaWpisy oznaczone jako: "platforma widokowa. turystyka"
Archiwum

Projekt złożony przez Gminę Lądek-Zdrój pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i dostępności punktu widokowo-obserwacyjnego na Trojaku poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącej platformy widokowej” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020″ uzyskał pozytywną opinię i wsparcie w kwocie 185.059,- zł.