Strona głównaWpisy oznaczone jako: "Bystrzyca Kłodzka"
Archiwum

Łącznie w ramach projektu „Singletrack Glacensis” wykonano ponad 133 km tras położonych na terenie 7 gmin: Bardo, Bystrzyca Kłodzka, Gmina Kłodzko, Lądek Zdrój, Międzylesie, Stronie Śląskie, Złoty Stok. Liderem projektu

Dziesięciotysięcznym Gościem Bramy Wodnej, najważniejszego zabytku w Bystrzycy Kłodzkiej została młoda turystka z Wrocławia Dorota Janiak. Szczęśliwy bilet został wręczony 23 kwietnia 2015 r. przez Panią Krystynę Bloch, odpowiedzialną za udostępnianie baszt bystrzyckich.

W ramach ogłoszonego na 2015 rok programu finansowego Ministra Kultury, w listopadzie 2014 roku Gmina Bystrzyca Kłodzka złożyła do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dwa wnioski o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy XIV – wiecznych zabytkach tj. przy murach obronnych – część północna i Baszcie Kłodzkiej przy ul. Okrzei.

Przez trzy targowe dni pracownicy Wydziału Promocji i Sportu UMIG w Bystrzycy Kłodzkiej, przy współudziale partnerów jednostek kultury i gestorów branży turystycznej, prezentowali walory ziemi bystrzyckiej.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – „Małe Projekty”, Gmina Bystrzyca Kłodzka realizuje projekt pn.: „System identyfikacji turystycznej – oznakowanie atrakcji turystycznych gminy Bystrzyca Kłodzka oraz ich promocja”, który stanowi uzupełnienie zrealizowanego w 2014 roku projektu dotyczącego oznakowania atrakcji turystycznych Bystrzycy Kłodzkiej.

od 1 grudnia 2014 roku w Centrum Informacji Turystycznej w Bystrzycy Kłodzkiej, zs. Mały Rynek 2/1, jest dostępny znaczek turystyczny „Bystrzyca Kłodzka – miasto królewskie” z wizerunkiem Bramy Wodnej. Tym samym Bystrzyca Kłodzka dołączyła do grona 337 miejsc w Polsce wyróżnionych tym sympatycznym gadżetem.

W poniedziałek, 3 listopada 2014r., w Hali Stulecia (Wrocławskie Centrum Kongresowe, ul. Wystawowa 1) we Wrocławiu odbyła się Konferencja podsumowująca wykorzystanie przez Województwo Dolnośląskie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz prezentująca nowy RPO dla Dolnego Śląska na lata 2014-20. Konferencję rozpoczął Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Cezary Przybylski.

W dzisiejszych czasach posiadanie strony internetowej jest już standardem, jednak coraz więcej samorządów dolnośląskich korzysta z internetu w pełniejszy sposób. Wiele gmin i miast posiada swoje profile na facebook.pl czy kanały na youtube.com, z wieloma urzędami skontaktować się można poprzez platformę EPUAP. Jednak niektórzy poszli jeszcze dalej, tworząc specjalne aplikacje mobilne dla swoich mieszkańców i turystów.

W nadchodzący piątek – 28 marca 2014 r., na antenie Telewizji Polsat News, pojawi się nowy spot promocyjny gminy Bystrzyca Kłodzka w cyklu „Gmina na Szóstkę”!