Strona głównaWpisy oznaczone jako: "Architektura"
Archiwum

Latem administracja Czeskiego Karkonoskiego Parku Narodowego dokonała przeglądu dwunastu kładek w Karkonoszach, które są w złym stanie technicznym. Zamiast zlecania standardowych projektów, zaproponowali studentom Czeskiego Uniwersytetu Technicznego w Pradze, twórczą przestrzeń dla ich realizacji.

Koncepcje przebudowy głównego deptaku poprzedzały dwuletnie analizy i badania, zespołu złożonego z architektów wyłonionych w konkursie. Całość nowatorskich rozwiązań złożyła się na koncepcję przebudowy, która zakłada polepszenie funkcjonalności, oraz zwiększenie reprezentatywności, tego miejsca które w sezonie odwiedza okło 5 tysięcy osób dziennie.

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów prowadzących inwestycje finansowane ze środków publicznych spotkali się w czwartek, 16 października br. w sali Strzegomskiego Centrum Kultury II, by rozmawiać o roli kamienia naturalnego w zamówieniach publicznych. Konferencja odbyła się z inicjatywy burmistrza Strzegomia i Klastra Kamieniarskiego, była częścią projektu „Klaster kamieniarski – od konkurencji do kooperacji” finansowanego ze środków Województwa Dolnośląskiego.