Strona głównaWpisy oznaczone jako: "Aglomeracja"
Archiwum

Samorządowcom udało się powstrzymać plany PKP PLK dotyczące złomowania tej historycznej linii kolejowej. Teraz wraz z zarządem województwa dolnośląskiego podejmują starania, by ją zrewitalizować.

Aglomeracja Wałbrzyska została laureatem konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania” – Razem dla Rozwoju, zajmując drugie miejsce w kategorii „współpraca międzysamorządowa”.

To kolejny etap połączeń miejskich w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej. Porozumienie w tej sprawie podpisali prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej i burmistrz Mieroszowa Andrzej Laszkiewicz.

Minister Joanna Berdzik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej była gościem specjalnym I Forum Oświatowym Aglomeracji Wałbrzyskiej. – Przed przyjazdem na tę konferencję miałam okazję zobaczyć w praktyce, jak w Wałbrzychu realizowany jest program Szkoła Od Nowa. Pogram inwestycji nie tylko w same budynki, ale i cały system oświaty. Gratuluję. – mówiła Pani Mninister Berdzik.

Według planu ponad 900 mln zł ma zostać przeznaczone dla 23 gmin w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej. Fundusze w latach 2014-2020 trafią również do Świdnicy i gmin z terenu powiatu świdnickiego. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, po zakończeniu konsultacji w regionie oraz negocjacji z rządem, przyjął Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Dokument zostanie przekazany do Komisji Europejskiej. Negocjacje ostatecznego kształtu dokumentu z Komisją rozpoczną ostatni etap prac nad RPO.

28 marca w Hotelu „Jedlinka w Jedlinie-Zdroju odbyło się I Seminarium pn.: „Geotermalny Klaster Uzdrowiskowy Aglomeracji Wałbrzyskiej”. Organizatorem Seminarium była Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego.

Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej, Lider Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz Lubomir Franc Hetman Kraju Kralowohradeckiego podpisali w dniu dzisiejszym porozumienie o współpracy. 

Gmina Wałbrzych otrzymała ponad 2, 5 mln zł. na realizację projektu „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego”.