Szczawno Zdrój

Szczawno-Zdrój jest atrakcyjnie położonym miastem z bogatą szatą roślinną. Zalesione zbocza otaczających wzniesień i dość głęboko wcięte dolinki stanowią o atrakcyjności terenów widokowych i wypoczynkowych.

Około 60% powierzchni zajmują tereny zielone: lasy, pastwiska i łąki oraz sady. W uzdrowisku znajdują się dwa parki utrzymane w stylu angielskim (Zdrojowy i Szwedzki – 26,5 ha) z bogatą roślinnością rodzimą i aklimatyzowaną (ok. 180 gatunków) wśród której wiele drzew i krzewów to pomniki przyrody (130). Na szczególną uwagę zasługują różaneczniki i azalie – z przepięknymi kwiatami w okresie wiosennym. Parki powstały na przełomie wieku XVIII i XIX. Od 1996 roku prowadzona była rewaloryzacja parku Zdrojowego. Dzięki niej odtworzono charakter parku z końca XIX wieku, kiedy to cieszył się największą popularnością. Tak duża ilość bogatej i różnorodnej roślinności oraz ciekawa konfiguracja terenu zachęca do odwiedzania i przebywania w Szczawnie.

Pijalnia wód mineralnych w Szczawnie Zdrój.  Fot. http://www.szczawno-zdroj.pl/

Pijalnia wód mineralnych w Szczawnie Zdrój.
Fot. http://www.szczawno-zdroj.pl/

Do największych walorów miasta należą wody lecznicze, szczawy wodorowęglanowo-sodowo-wapniowo-magnezowe: „Mieszko”, „Dąbrówka”, „Młynarz” i ” Marta”. Pozostałe elementy jak: położenie, krajobraz, czyste powietrze czy zabytki architektury są dopełnieniem usług uzdrowiskowych i turystycznych bardzo ważnym i mającym istotny wpływ na atrakcyjność miejsca. W szczawieńskim uzdrowisku leczy się schorzenia narządu ruchu, górnych i dolnych dróg oddechowych, schorzenia układu pokarmowego, moczowego, laryngologiczne.

Uzdrowisko jest jednym z najstarszych na Dolnym Śląsku. Właściwości lecznicze występujących wód mineralnych znane były i wykorzystywane od kilku stuleci, ale po raz pierwszy zbadał je i potwierdził ich właściwości nadworny lekarz Hochbergów – Caspar Schwenckfeldt w 1598 roku. Uzdrowisko funkcjonuje do dnia dzisiejszego, a dzięki wspólnym staraniom mieszkańców i władz miasta stale poprawia się jego wizerunek i zwiększa atrakcyjność.

Źródło: http://www.szczawno-zdroj.pl

Baza gastronomiczna:

Restauracja Gospoda Pod Wieżą

Restauracja Bohema

Restauracja Gościniec Solicki

Restauracja Joanna

Restauracja Grall

Restauracja Bukowy Dworek

Restauracja Park Smaków

Baza noclegowa:

Hotel Camelot

Hotel Joanna

Hotel Maria i Helena

Hotel Bukowy Dworek

Udostępnij:
Oceń ten artykuł

kontakt@terazsudety.pl