Strona głównaAktualnościWykonaj zdjęcie urządzeniem mobilnym – Zakończenie Konkursu!

Wykonaj zdjęcie urządzeniem mobilnym – Zakończenie Konkursu!

Świdnicka Fotografia Niezależna we współpracy m.in. z naszą redakcją ogłasza konkurs fotograficzny, którego motywem przewodnim są zdjęcia wykonane urządzeniem mobilnym w postaci telefonów komórkowych, smartfonów, tabletów.

Założeniem konkursu jest zachęcenie mieszkańców do robienia zdjęć pod każdą postacią i pokazania, że nie trzeba posiadać drogiego sprzętu za kilkanaście tysięcy złotych aby robić ciekawe zdjęcia. W dzisiejszych czasach praktycznie każdy z nas posiada telefon z wbudowanym aparatem i jest w stanie uchwycić w dowolnym momencie wydarzenia, sytuacje z którymi na co dzień się spotykamy.

Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim brać udział wszyscy fotografujący. Młodzież do lat 18 może wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców ( pisemna deklaracja rodzica ).

Udział w Konkursie jest bezpłatny.

Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach poświęconych odrębnym tematom:
1) reportaż
2) otaczający Cię świat
3) twórcza wizja
4) inwestycje

1604711_614465095290073_1300752780_n

Regulamin konkursu na zdjęcie wykonane urządzeniem mobilnym( telefon komórkowy, tablet, smartfon)

– Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim brać udział wszyscy fotografujący. Młodzież do lat 18 może wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców ( pisemna deklaracja rodzica ).

– Uczestnik może może wykonać maksymalnie po 5 zdjęć z każdego spośród czterech tematów.
– Prace należy oznaczyć imieniem i nazwiskiem oraz adresem zamieszkania oraz tematem.
– Prace należy nadesłać mailowo na adres konkursswidnica@wp.pl w nieprzekraczalnym czasie do 17.03.2014 do godziny 23.59.

– Organizator przewiduje Grand Prix w każdej z kategorii oraz Grand Prix na najlepsze zdjęcie wybrane na wernisażu.

– Przewidywane atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe.

Uwagi końcowe

1.Zgłaszając swoje zdjęcia do Konkursu uczestnik:
a) posiada pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do ich publikacji lub innego rozpowszechniania;
b) przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych (art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r.; Dz.U. z dnia 23.02.1994 r.), w tym szczególnie w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronie internetowej Organizatora i we wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotnienia i wprowadzania do obrotu;
c) akceptuje niniejszy Regulamin i zobowiązuje się stosować do jego postanowień;
d) wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania (na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.; Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

2. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).
3. Wszelkie wątpliwości rozstrzyga Organizator.
4. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z uznaniem warunków niniejszego Regulaminu.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu w przypadku otrzymania niedostatecznej liczby fotografii.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną na adres: konkursswidnica@wp.pl

Udostępnij:
Oceń ten artykuł

kontakt@terazsudety.pl