Strona głównaAktualnościŚwidnicki Budżet Obywatelski – finalna lista gotowa, ruszyło przyjmowanie zgłoszeń do komisji głosowania

Świdnicki Budżet Obywatelski – finalna lista gotowa, ruszyło przyjmowanie zgłoszeń do komisji głosowania

Przed głosowaniem w II edycji świdnickiego budżetu obywatelskiego zanan jest już pełna lista projektów zgłoszonych przez mieszkańców. Można ją znaleźć w załączniku, na stronie www.mojbudzet.swidnica.pl oraz na profilu budżetu na Facebooku.

.

– Nie wszystkie zadania znalazły swoją lokalizację na gruntach należących do miasta, więc przy niektórych istnieje ryzyko komplikacji w docelowej realizacji inwestycji. Niemniej, wszystkie spełniają warunki regulaminowe. Lista została pozytywnie zaopiniowana przez Zespół Konsultacyjny i ostatecznie zatwierdzona przez prezydenta Wojciecha Murdzka – mówi Waldemar Skórski, zastępca prezydenta Świdnicy.

Na liście nie znalazły się jedynie te zadania, które:

  • są już planowane do realizacji w budżecie miasta na rok 2015,
  • zostały wycofane przez wnioskodawców w trakcie konsultacji,
  • są sprzeczne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danego obszaru lub na podstawie ustawy o planowaniu przestrzennym nie jest możliwe wydanie dla nich decyzji o warunkach zabudowy,
  • nie są możliwe, z przyczyn obiektywnych, do realizacji w ciągu jednego roku.

LISTA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZGŁOSZONYCH DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2015

Obecnie trwają przygotowania do organizacji głosowania, które zostanie przeprowadzone w dniach 22-24 września drogą internetową oraz między 26, a 28 września metodą tradycyjną w lokalach głosowania.

W związku z tym do 17 września przyjmowane będą zgłoszenia od wolontariuszy zainteresowanych pracą w Obwodowych Komisjach Głosowania, które powstaną w związku z kolejną edycją budżetu obywatelskiego.

Zgłoszenia przyjmowane są w godz. 7.30-15.30 w Urzędzie Miejskim w Świdnicy (ul. Armii Krajowej 49, pok. nr 122, I piętro, kadry).

Formularz można wypełnić na miejscu lub jest dostępny w załączniku. Pobrany, wypełniony i podpisany formularz jako skan można przesłać również na adres mojbudzet@um.swidnica.pl. Formularze będą dostępne również na stronie www.mojbudzet.swidnica.pl w zakładce „Do pobrania”.

Do pracy w komisjach zapraszamy osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Preferować będziemy te osoby, które zdecydują się na pracę w komisjach przez trzy dni głosowania „papierowego”.

Przypominamy, że głosowanie to zaplanowano:

  • w piątek, 26 września od godz. 15:00 do godz. 20:00,
  • w sobotę, 27 września od godz. 9:00 do godz. 14:00,
  • w niedzielę, 28 września od godz. 9:00 do godz. 18:00.

Oznacza to, że członkowie komisji pracować będą:

  • w piątek, 26 września od godz. 14:30 do zakończenia obliczania głosów,
  • w sobotę, 27 września i w niedzielę, 28 września od godz. 8:30 do czasu zakończenia obliczania głosów.

Za pracę w komisji nie przysługuje dieta. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Udostępnij:
Oceń ten artykuł

kontakt@terazsudety.pl