Strona głównaAktualnościŚwidnica i Trutnov z dofinansowaniem na dalszą współpracę gospodarczą

Świdnica i Trutnov z dofinansowaniem na dalszą współpracę gospodarczą

Po raz kolejny projekt pn. „Miasta Trutnov i Świdnica razem dla biznesu” otrzymał dofinansowanie z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w wysokości prawie 516 600 zł. Dla Świdnicy przypadnie dotacja                      w wysokości 273 000 zł. Projekt jest kontynuacją i rozszerzeniem zakończonych działań pn. „Miasta Trutnov Świdnica wspierają przedsiębiorczość”, których istotą było nawiązywanie współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi i gospodarczymi oraz aktywizacja środowisk biznesowych.

Liberalizacja gospodarki  odgrywa w codziennym  życiu coraz większą rolę, dlatego też realizacja projektu poprawiającego warunki współpracy  i   intensyfikująca kontakty między instytucjami i przedsiębiorcami z Polski i z Czech nabiera szczególnego znaczenia. Projekt „Miasta Trutnov i Świdnica razem dla biznesu” polegać będzie na pogłębieniu współpracy obu miast z lokalnymi przedsiębiorcami, instytucjami, organizacjami  otoczenia biznesu, takimi jak izby gospodarcze, klastry,  inkubatory przedsiębiorczości, fundusze pożyczkowe stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje przedsiębiorców. Wspierana będzie  również współpraca transgraniczna instytucji wpływających na jakość otoczenia biznesu.

W ramach projektu w Świdnicy i w Trutnovie  utworzone zostaną Punkty Kontaktowe dla osób zainteresowanych założeniem i prowadzeniem firmy Polsce lub Republice Czeskiej. Wyspecjalizowane usługi doradcze i konsultacyjne umożliwiają pokonanie trudności związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej (szczególnie przez MŚP). Ponadto przygotowane zostaną  dwujęzyczne przewodniki dla osób zakładających lub prowadzących biznes w tych krajach, zorganizowane zostaną ogólnodostępne  spotkania, dyskusje, seminaria i konferencje.

Udostępnij:
Oceń ten artykuł

kontakt@terazsudety.pl