Strona głównaAktualnościRuszyły prace związane z rewitalizacją płyty rynku w Gryfowie Śląskim

Ruszyły prace związane z rewitalizacją płyty rynku w Gryfowie Śląskim

W dniu 5 maja 2014 r. w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski miało miejsce oficjalne przekazanie placu budowy związanego z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa wraz z odtworzeniem zabytkowej nawierzchni płyty Rynku z XVI wieku”.

Zakres prac obejmuje:

- całkowitą wyminę istniejącej nawierzchni w obrębie płyty głównej i podcieni arkadowych w pierzei północnej, wykonanej z kostki granitowej i płyt chodnikowych;

– wymianę istniejących obrzeży drogowych; wymianę nawierzchni drogowej w obrębie części południowej i północnej zatok postojowych oraz w obrębie fragmentu drogi gminnej, położonej w północnej części rynku;

– uporządkowanie istniejących na płycie rynku zieleńców;

– wykonanie obniżenia płyty rynku w sąsiedztwie istniejącej fontanny; posadowienie elementów małej architektury takich jak: ławki, słupki ograniczające, latarnie i punkty świetlne, itp.;

– wykonanie nowego oświetlenia przez zainstalowanie lamp ulicznych wysokich oraz punktów iluminacyjnych „wpuszczonych” w płytę rynku;

Za realizację prac odpowiedzialne będzie Przedsiębiorstwo Axyo.pl Sp. z o.o. z Podgórzyna z kierownikiem budowy Panem Zbigniewem Pacułą. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 849 500,04 zł (słownie: osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych, 04/100).

Termin zakończenia prac ustalono na dzień 30 września 2014 r.

Należy podkreślić fakt, że prace mają charakter etapowy. Drugim etapem (równoległym) związanym z przebudową płyty Rynku jest odrestaurowanie miejskiej fontanny, która odzyska swój dawny blask i urok. Koszt przebudowy płyty Rynku w całości zostanie poniesiony ze środków finansowych Gminy Gryfów Śląski natomiast restauracja fontanny w części zostanie dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

gryfow_rynek

Źródło: UM Gryfów Śląski

Udostępnij:
Oceń ten artykuł

kontakt@terazsudety.pl