Strona głównaAktualnościRusza tegoroczna edycja Przemysłowego Miasta Dzieci

Rusza tegoroczna edycja Przemysłowego Miasta Dzieci

Już za tydzień trzy placówki zajmujące się ochroną dziedzictwa przemysłowego  Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa w Jaworzynie Ślaskiej, Walcownia Cynku w Katowicach oraz Kopalnia Guido w Zabrzu rozpoczynają wspólną, charytatywną inicjatywę Przemysłowe Miasto Dzieci.


Jest to projekt dydaktyczny przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Codziennie, między godziną 10 00 a 16 00 młodzi obywatele mają możliwość uczestnictwa w specjalnie dla nich przygotowanych zajęciach i stworzonych do tego celu stanowiskach pracy oraz instytucjach.

Na terenie tych 3 poprzemysłowych miejsc powstaje jedyne w swoim rodzaju miasto, którym zarządzają dzieci.

To  Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej, które ze starej, nieczynnej parowozowni uczyniło placówkę naukową i oświatową realizuje projekt najdłużej – już od 9 lat i stało się inspiracją do organizacji przez inne samorządy na Dolnym Śląsku. Miasto Dzieci rozwija się i od 4 lipca stanie się Metropolią gdyż w tym roku połączy Jaworzynę Śląską  z Zabrzem i Katowicami.

Mają one wspólny mianownik to poprzemysłowy krajobraz miejski, a także ogromna spuścizna zabytków przemysłu pozostawiona kolejnym pokoleniom. Umiejętne wykorzystanie tejże wartości kultywuje funkcjonujące więzi społeczne, partnerstwo społeczne, a także umożliwia partycypację w szeroko rozumianej kulturze. Ta z kolei wzbogacona jest o walory ekonomiczne, społeczne i psychologiczne. Najmłodsi uczestnicy warsztatów mogą czerpać z dorobku doskonałe wzorce zachowań, kult pracy i tzw. zmysł technologiczny. Pamiętajmy, że uczestnicy projektu w głównej mierze wywodzą się ze środowisk uboższych, narażonych na patologie społeczne. Wartością dodaną jest fakt, że oferowane w projekcie atrakcje mogą stanowić doskonałą atrakcję w okresie wakacyjnym.,,Przemysłowe Miasto Dzieci” jest przedsięwzięciem, które z jednej strony stanowi alternatywę dla wypoczynku wakacyjnego poza miejscem zamieszkania, z drugiej promuje wśród dzieci wiedzę o własnym, często nieznanym, otoczeniu i środowisku. Ciekawostkę stanowi fakt, iż opiekunami nowych grup warsztatowych będą również wcześniejsi uczestnicy szkoleń, co umożliwi wymianę doświadczeń, pasji i dzielenie się dziecięcymi marzeniami oraz zapałem do życia, który dla wielu dorosłych jest motorem napędowym działań. Ideą projektu jest angażowanie dzieci w różne prace, w celu pobudzenia w nich pasji do wykonywanych w przyszłości zawodów. To także wskazanie, że praca uszlachetnia, umożliwia satysfakcję i rozwój osobisty.

MD-heder-na-wpis

„Przemysłowe Miasto Dzieci” to nie tylko twórcze warsztaty o charakterze edukacyjnym, ale także przedsięwzięcie poszerzające horyzonty o dziedzictwie kulturowym i regionalnych tradycjach. Podział aktywności w projekcie umożliwi zapoznanie się z historią przemysłu w zawodach dla niego kluczowych, czyli hutnika, kolejarza i górnika. To przecież kluczowe branże dla polskiej gospodarki, które warunkowały jej rozwój w kierunku gospodarki opartej na wiedzy. Bez nich nie osiągnęlibyśmy obecnego poziomu zaawansowania technologicznego.

Istotą projektu jest to, że dzieci uczestniczą w projekcie bezpłatnie. Realizacja projektu Miasto Dzieci trwa tydzień( 4 – 8 lipca 2016r.)  a udział w nim biorą dzieci, które nie mają możliwości wyjazdu wakacyjnego. Dzięki realizacji projektu w 3 miejscach równolegle dzieci będą mogły poznać swoich rówieśników z innych miast za pomocą transmisji tv.

Na koniec chcielibyśmy podziękować wszystkim sponsorom, darczyńcom, przyjaciołom, patronom honorowym i medialnym – to dzięki Państwu Miasto Dzieci ma szansę dobrze funkcjonować.

Już teraz zapraszamy wszystkich chętnych na „ostatnią zmianę” czyli oficjalne zakończenie  tegorocznego Miasta Dzieci – 8 lipca o godz. 12 30 do Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku podczas, której już tradycyjnie spotkamy się ze sponsorami, patronami i naszymi przyjaciółmi oraz robimy pamiątkowe wspólne zdjęcie.

Miasto Dzieci .org, Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa

Udostępnij:
Oceń ten artykuł

kontakt@terazsudety.pl