Strona głównaAktualnościRusza program wsparcia dolnośląskiego rzemiosła

Rusza program wsparcia dolnośląskiego rzemiosła

Wspólna platforma prezentująca dolnośląskie zakłady rzemieślnicze oraz współpraca ze studentami zajmującymi się sztuką i designem – to pomysł Samorządu Województwa na promocję rzemiosła oraz zawodów ginących. Ruszył nowy, pilotażowy program wsparcia dla dolnośląskich rzemieślników. Jeszcze w tym roku organizacje pozarządowe otrzymają mikrogranty na promocję rzemiosła i zanikających profesji. O szczegółach nowego programu poinformował podczas konferencji prasowej Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Iwona Krawczyk, Wicemarszałek Województwa.

Celem pilotażowego programu uruchomionego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego jest wsparcie dolnośląskiego rzemiosła poprzez promocję zakładów rzemieślniczych i ich produktów wśród mieszkańców regionu, zainteresowanie niszowymi branżami rzemieślniczymi młodego pokolenia. Inicjowany program jest pierwszym tego typu działaniem na Dolnym Śląsku skierowanym bezpośrednio do rzemieślników.

Na Dolnym Śląsku zarejestrowanych jest ponad 351 tysięcy podmiotów gospodarczych. Z tego ponad 307 tysięcy, to mikroprzedsiębiorcy. Zakłady rzemieślnicze są w głównej mierze w tej grupie. W profesjach typowo rzemieślniczych, takich jak piekarze, cukiernicy, szewcy, tapicerzy, zegarmistrzowie, czy jubilerzy działa na Dolnym Śląsku około 2 tys. podmiotów. Liczba zakładów rzemieślniczych, jak również czeladników i mistrzów fachu w ostatnich latach systematycznie maleje.

Program będzie koncentrował się na dwóch filarach:
– komponencie promocyjnym, pokazującym regionalne rzemiosło, przedstawiającym potrzebę utrzymania na Dolnym Śląsku tradycji rzemieślniczych zaspokajających potrzeby mieszkańców
– komponencie edukacyjnym, zachęcającym do kształcenia w zawodach rzemieślniczych oraz rozpoczynania działalności gospodarczej w tym zakresie np. przez osoby bezrobotne. Element kształcenia, połączony z możliwościami pozyskania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, może w najbliższym czasie stać się ciekawą alternatywą dla gmin, w których nie ma wielkich pracodawców.

Pilotażowo, jeszcze w tym roku, uruchomione zostaną z budżetu województwa mikrogranty dla organizacji pozarządowych, przeznaczone na promocję rzemiosła i zawodów ginących. Nabór projektów ogłoszono 21 października. Wpłynęły już pierwsze propozycje. Po formalnym sprawdzeniu projektów Zarząd Województwa podejmie decyzję o wyborze i finansowaniu projektów.

Kolejne działania – planowane już na rok 2017 – to między innymi utworzenie platformy internetowej prezentującej dolnośląskie zakłady rzemieślnicze i ich ofertę. Brak informacji o rzemieślnikach oferujących usługi w najbliższej okolicy, jest często główną barierą ograniczającą korzystanie z takich usług. Szeroka i łatwo dostępna baza danych o rzemieślnikach działających w każdej gminie może pomóc ożywić ten rynek. Chcielibyśmy zaprosić do udziału w projektowaniu nowego serwisu studentów kierunków związanych ze sztuką i designem.

Planujemy też promocję dolnośląskiego rzemiosła, w szczególności artystycznego, poza granicami województwa i kraju. Chcemy zorganizować „Tydzień Rzemiosła Dolnośląskiego” w czasie Targu Bożonarodzeniowego w Dreźnie oraz „Wystawę Rzemiosła Dolnośląskiego” przy okazji wręczania „Nagrody Kulturalnej Śląska”. Do udziału w wydarzeniach zaproszeni zostaną rzemieślnicy z regionu, a celem będzie promocja ich wyrobów na rynku niemieckim.

Program, który właśnie rozpoczynamy ma się przyczyniać do:

– pobudzenia zainteresowania społecznego produktami i usługami rzemiosła, a tym samym pobudzenia popytu na te produkty i usługi;

– zahamowania wypierania tego sektora z życia gospodarczego regionu;

– budowania pozytywnego wizerunku kształcenia zawodowego w rzemiośle;

– zwiększenia zainteresowania podejmowaniem edukacji w zawodach rzemieślniczych, a tym zapewnienia kadr dla gospodarki;

– wypromowania przekazu „rzemiosła jako siły gospodarczej zdolnej do zaspokojenia potrzeb lokalnych rynków gospodarczych i generującej nowe miejsca pracy dla wykwalifikowanych pracowników” i „rzemiosła nowoczesnego w treści, przy zachowaniu szacunku dla tradycji”.

Udostępnij:
Oceń ten artykuł

kontakt@terazsudety.pl