Strona głównaAktualnościRusza Dolnośląski Budżet Obywatelski 2018

Rusza Dolnośląski Budżet Obywatelski 2018

Startuje trzecia edycja wojewódzkiego budżetu obywatelskiego. Tym razem oprócz projektów sportowych i turystycznych konkurs otwarty jest na wydarzenia kulturalne. Organizatorzy mają do rozdysponowanie aż milion złotych, a budżet każdego projektu to 20 tysięcy. 

W ramach konsultacji odbędą się spotkania w pięciu miastach Dolnego Śląska, webinaria oraz dedykowany adres mailowy.

Zapraszamy do wyrażenia opinii w zakresie:
– charakterystyki projektu
– harmonogramu
– procedury składania wniosków
– procedury głosowania
– regulaminu oraz dokumentów

Celem Programu „Aktywny Dolny Śląsk” jest przede wszystkim stworzenie skutecznego narzędzia budowania społeczeństwa obywatelskiego na Dolnym Śląsku i wzmacniania poczucia identyfikacji z regionem. Tworzony wspólnie budżet będzie pełnić jednocześnie rolę konsultacyjną dla Zarządu Województwa. Nie jest to budżet inwestycyjny. Zgłaszanym zadaniem może być każda ponadlokalna inicjatywa obywatelska, która przyczynia się do rozwoju i popularyzacji dolnośląskiej kultury, sportu i turystyki, z wyłączeniem zadań uprzednio dofinansowanych z budżetu Województwa oraz projektów infrastrukturalnych.

Konsultacje społeczne odbywają się od 2 lutego do 15 marca 2018 roku we Wrocławiu(16-02-2018), Wałbrzychu (27-02-2018), Legnicy(22-02-2018), Jeleniej Górze(28-02-2018), oraz Wołowie(20-02-2018). Po okresie konsultacji, nastąpi zgłaszanie projektów konkursowych (16 marca – 1 kwietnia br.). Po weryfikacji formalno-merytorycznej wniosków poddane zostaną one społecznemu głosowaniu (9-22 kwietnia br.). Konkursy na realizację wyłonionych w głosowaniu zwycięskich projektów odbędą się między 30 kwietnia a 15 czerwca br. Realizacja projektów rozpocznie się 16 czerwca i potrwa do końca 2018 roku.

Więcej szczegółów znajdziecie na https://aktywny.dolnyslask.pl/

Udostępnij:
Oceń ten artykuł

kontakt@terazsudety.pl