Strona głównaAktualnościRewitalizacja Świdnicy przed nowym rozdaniem – dodatkowe wsparcie

Rewitalizacja Świdnicy przed nowym rozdaniem – dodatkowe wsparcie

Blisko 65 mln zł przeznaczono na zadania związane z rewitalizacją Świdnicy w ostatnich latach i to tylko przez sam samorząd. Ponad 40 mln zł udało się pozyskać z unijnych funduszy. Obecnie trwa walka o kolejne środki.

.

.

– Rewitalizacja to nie tylko odnawianie budynków, nadawanie im nowych funkcji. To również proces społeczny, który na naszym gruncie się powiódł. Mamy prężnie działające centrum dla organizacji pozarządowych, stowarzyszenie, które promuje Świdnicę i okoliczne miejscowości, a także zajmuje się wieżą ratuszową. Przykładów jest więcej, a zależy nam, by również nasze kolejne starania zyskały wsparcie zewnętrzne – mówił Wojciech Murdzek, prezydent Świdnicy podczas poniedziałkowego, 19 maja, briefingu prasowego, zorganizowanego wspólnie z poseł Teresą Świło, członkiem zarządu województwa dolnośląskiego Jerzym Tutajem i przewodniczącą Rady Miejskiej Joanną Gadzińską.

Powód?

– Powstaje Krajowa Polityka Miejska, gdzie wprost jest mowa o roli samorządu, dlatego z pomocą parlamentarzystów chcemy zgłosić swoje uwagi i pokazać na świdnickich przykładach co można zrobić lepiej, inaczej. Dotyczy to również samorządu wojewódzkiego, gdzie np. konieczne są rozwiązania problemów związanych z gospodarką wodną. Przykładem może być Park Centralny, który chcemy zrewitalizować, a wsparcie zarządu województwa konieczne jest, by przepływający potok stanowił również o atrakcyjności tego miejsca. Jednostka zarządcza podlega właśnie samorządowi województwa – wylicza prezydent Murdzek.

Wicemarszałek Tutaj podkreślał konieczność właśnie trójstronnej współpracy.

– Strategii rewitalizacyjna Świdnicy będzie się mierzyła z innymi strategiami, ponieważ w nowym okresie programowania będzie obowiązywała procedura konkursowa. Sporo będzie zależeć od stopnia zaawansowania prac i realizacji założeń Krajowej Polityki Miejskiej, a także wszystkich wytycznych związanych z obszarami zdegradowanymi. To jest bardzo ważne i chcemy pracować razem, by oprócz funduszy na konkursy rewitalizacyjne, miasto miało szansę na środki z innej puli – mówi Jerzy Tuta i odnosi się do planowanej przez miasto rewitalizacji parków – Ważne jest, by pośrednio przy udziale funduszy województwa związanych z melioracją, oczyszczony został parkowy potok. To zadanie powinno być rozpoczęte jako pierwsze.

Swoje wsparcie zadeklarowała również poseł Świło

– Znam problemy mieszkańców i obiecuję współpracę, dzięki której Świdnica odniesie sukces. Decyzję o rewitalizacji parków uważam za krok prezydenta w dobrym kierunku. Ważna będzie walka o dodatkowe środki. Tych spraw, jak i również kwestii obwodnicy południowej miasta będę pilnować – zaznaczyła poseł Świło.

Rewitalizacja w liczbach:

– Obszar rewitalizacji – Podprogram 2 Lokalnego Programu Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów Miejskich Świdnicy.

– Działania samorządu – łączna wartość inwestycji: 64,3 mln zł, w tym dofinansowanie UE to 40,7 mln zł, a 23,6 mln zł to środki własne.

– Działania wspólnot mieszkaniowych i parafii – łączna wartość inwestycji: 4,5 mln zł, w tym dofinansowanie UE to 3,1 mln zł, a 1,4 mln to środki własne.

– Dodatkowe efekty rewitalizacji oprócz zmiany infrastruktury (jeszcze przed zakończeniem inwestycji centrum przesiadkowego) – 12 miejsc pracy w 2 organizacjach pozarządowych i 11 miejsc pracy w spółdzielni socjalnej oraz umożliwienie powstania nowych 15 organizacji pozarządowych (przy wcześniej istniejących ponad 90 NGOS ’ach).

– Szacunkowe inwestycje inwestorów prywatnych (usługowe  i mieszkaniowe) na terenie rewitalizowanym w latach 2010 – 2014 to ponad 300 mln zł.

Udostępnij:
Oceń ten artykuł

kontakt@terazsudety.pl