Strona głównaInwestycjeRewitalizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8

Rewitalizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8

Zadanie zakłada kompleksowy remont elewacji budynku B wraz z salą gimnastyczną, wymianą okien i drzwi, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, wentylacji mechanicznej i oddymiania. 

Budynek wraz z salą gimnastyczną będzie przyjazny dla osób niepełnosprawnych, a także zyska specjalne zabezpieczenia przeciwpożarowe. W ramach projektu przewidziano także zakup tablic multimedialnych oraz wyposażenie pracowni językowej z modułem interaktywnym. Przedmiotem inwestycji objęty jest budynek B Szkoły Podstawowej Nr 8 w Świdnicy, im. Kawalerów Orderu Uśmiechu wraz z elementami zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej zlokalizowany na terenie powojskowym. Projekt jest pierwszym etapem inwestycji mającej na celu przebudowę całego obiektu szkolnego.2 etapem będzie przebudowa bud. A. Przedsięwzięcie zostało ujęte w podprogramie 2A wyznaczonym do rewitalizacji w m.Świdnica.

Projekt obejmuje:
ROBOTY BUDOWLANE
-Roboty rozbiórkowe, demontażowe i ziemne
-Prace przy fundamentach strefy wejściowej i pochylni dla osób NPS
-Prace przy studzienkach piwniczych S1 i S2
-Prace przy ścianach fundamentowych i wew.
-Prace przy ścianach działowych
-Zamurowania, przymurowania, nadproża
-Wykonanie elementów stalowych konstrukcji wsporczych
-Prace przy stropach miedzykondygnacyjnych
-Prace przy wieńcach i kominach
-Modernizacja oraz pokrycie dachu budynku
-Docieplenie stropodachu łącznika sali gimnastycznej i pokrycie dachowe
-Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej, paraizolacji oraz izolacji cieplnej
-Prace wykończeniowe: tynki wewnętrzne i zewnętrzne, okładziny zewnętrze okładziny i wykładziny wew. posadzkowe, okładziny wew. ścienne i sufitowe, powłoki malarskie zew. i wew., stolarka okienna (drewniana, jednoramowa), stolarka drzwiowa zew. (drzwi drewniane, płycinowe, dwuskrzydłowe), stolarka drzwiowa wew., obróbki blacharskie, podokienniki zew. i wew., balustrady schodowe
-Prace przy instalacjach(w tym instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, wentylacja mech.)
-Przebudowa WC dla os. NPS
-Przebudowa kotłowni olejowej na gazowa
-Zagospodarowanie terenu i infrastruktury technicznej (m.in. nawierzchnia z kostki betonowej)

ZAKUP SPRZĘTU (w szt.)
Rzutnik–8
Komputer stacjonarny–41
Laptop–20
Tablica interaktywna–12
Aparat telefoniczny z faxem–1
Monitor–50
Klawiatura,mysz–40
Wskaźnik–1
Kserokopiarka–2
Zasilacz ups–6
Ławka szkolna–140
Krzesła do ławki szkolnej–320
Szafki ubraniowe oddz. przedszkolny–10
Szafki ubr. zamykane, aluminiowe kl.1-3–156
Szafki ubr. zamykane, aluminiowe kl. 4-6–78
Pracowania językowa z: meblami dla uczniów i nauczyciela oraz z modułem interaktywnym–1
Tablice tryptyk białe, magnetyczne, sucho scieralne–11
Szafy–10
Regały szkolne–6
Ławki na korytarz–15

W efekcie podjętych działań obiekt zostanie dostosowany do potrzeb użytkowników– uczniów oraz pracowników, poprawi się jego funkcjonalność. Jednocześnie zostanie zwiększona energooszczędność budynku oraz obniżone koszty użytkowania obiektu. Spójność przewidzianych prac pozwoli nadać placówce nową jakość. Stworzone zostaną odpowiednie warunki do społeczno– gospodarczego rozwoju zdegradowanego obszaru powojskowego.

Budynki Szkoły Podstawowej Nr 8 wraz z pozostałymi obiektami zlokalizowanymi w zespole wyznaczonym w terenie ulicami Wałbrzyską, Paderewskiego i Moniuszki, łącznie z budynkiem kościoła parafialnego i plebanią należały początkowo do tzw. „Fundacji Kessla”, której celem było utrzymanie i wykształcenie dzieci (głownie sierot) z biednych rodzin z rejonu Jelenia Góra, Kamienna Góra, Wałbrzych, Kłodzko, Nowa Ruda i Bystrzyca Kłodzka.

Na powierzchni ok. 7 ha zbudowano w latach 1905-1907 sześć budynków Fundacji: szkołę, dom mieszkalny dla personelu, internat dla 180 chłopców, internat dla 120 dziewcząt, budynek gospodarczy i salę gimnastyczną z wieżą zegarową. W 1907 r. uroczyście otwarto zakład wychowawczy. Znajdowało się w nim wtedy tylko 49 chłopców i 25 dziewcząt. W latach 1914-1915 fundacja opiekowała się już 89 chłopcami i 70 dziewczętami. Ponieważ nie osiągnięto zaplanowanej liczby 300 dzieci, Fundacja wydzierżawiła miastu w roku 1910 internat dla dziewcząt.

Po zakończeniu drugiej wojny światowej teren Fundacji Kessla (wraz z budynkami) został zajęty przez armię czerwoną i był niedostępny dla polskiej ludności w Świdnicy. Po opuszczeniu Świdnicy przez wojska radzieckie, jesienią 1991 roku teren i budynki po byłej fundacji zostały przeznaczone na cele oświatowe i sakralne. W 1993 roku do wyremontowanych i przebudowanych budynków przeniesiono Szkołę Podstawową nr 8, zaś w czerwcu 1995 r. powstała nowa parafia rzym.-katol. p.w. wezwaniem św. Andrzeja Boboli.

Projekt zostanie zrealizowany w ramach Działania nr 9.1 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców” w Priorytecie nr IX „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska („Miasta”)” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Koszt realizacji: 5,84 mln zł Otrzymane dofinansowanie: 4,96 mln zł

Udostępnij:
Oceń ten artykuł

kontakt@terazsudety.pl