Strona głównaAktualnościRemont kolejnej drogi w Dzierżoniowie dobiega końca

Remont kolejnej drogi w Dzierżoniowie dobiega końca

Dobiegają końca prace na ul. Wojska Polskiego. Odchodząca od ul. Wojska Polskiego droga gminna jest już wyłożona kostką, w najbliższym czasie montowane będzie oświetlenie drogi. 

Remont gminnego odcinka Wojska Polskiego poprawi warunki komunikacyjne, bezpieczeństwo użytkowników drogi i estetykę terenu.

Kosztujące 249 987,84 zł roboty budowlane obejmują:

1) wykonanie kanalizacji deszczowej dla odwodnienia wraz ze studniami, wpustami deszczowymi i przykanalikami,

2) ustawienia krawężników betonowych oraz cieku z kostki betonowej,

3) wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem o gr. 15 cm,

4) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. gr. 25 cm,

5) ułożenie nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm,

6) wykonanie progu zwalniającego z kostki betonowej,

7) przebudowę sieci oświetlenia ulicznego w zakresie ustawienia słupów oświetleniowych aluminiowych o wysokości 7 m (nad gruntem), z zastosowaniem opraw oświetleniowych typu LED, wraz z montażem szafki oświetlenia ulicznego i ułożeniem nowego kabla;

8) profilowanie rowu melioracyjnego.

Miasto zrealizowało podobną inwestycję na os. Makowym.

Udostępnij:
Oceń ten artykuł

kontakt@terazsudety.pl