Strona głównaAktualnościPrzemysłowe Miasto Dzieci zawita do Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej

Przemysłowe Miasto Dzieci zawita do Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej

Jak co roku w lato w Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku powstanie Miasto Dzieci – tym razem będzie to Przemysłowe Miasto Dzieci zorganizowane w jednym czasie w trzech placówkach- których nazwa związana jest z działalnością jednostki: Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej – Kolejowe Miasto Dzieci, Muzeum Hutnictwa Cynku w Katowicach – Hutnicze Miasto Dzieci oraz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – Górnicze Miasto Dzieci.

Do udziału w warsztatach zapraszane są dzieci w wieku od 7 do 14 lat, na który dzieci mają wstęp bezpłatny.,,Przemysłowe Miasto Dzieci” to projekt, który wychodzi na przeciw oczekiwaniom młodych ludzi. To projekt, który poprzez zabawę wychowuje, uczy pracy w zespole, przedsiębiorczości, szacunku do pieniędzy i wykonywanych zadań, a przede wszystkim wpływa na rozwój pozytywnych cech charakteru, tj. tolerancji, empatii, współodpowiedzialności. Cykliczność projektu wskazuje na jego rozwój oraz rosnące zainteresowanie po stronie najmłodszych uczestników, dlatego tak ważne jest wspieranie ich potencjału twórczego i intelektualnego.

Dotychczasowe edycje Miasta Dzieci w w Jaworzynie Śląskiej pozwoliło na „wyrwanie” dzieci i młodzieży z zaklętego kręgu niemożności, braku perspektyw i horyzontów. Uczestnictwo w zajęciach otworzyło dzieciom okno na świat, rozbudziło w nich nowe zainteresowania i pasje

Również Państwo możecie skorzystać z niepowtarzalnej okazji i włączyć się w tę niecodzienną inicjatywę, zostając honorowym „Przyjacielem Miasta Dzieci” dzięki pomocy materialnej udzielonej temu projektowi. Pomoc ta może być zarówno finansowa, rzeczowa lub też wsparciem konkretnego zawodu w Mieście Dzieci i poświecenie czasu oraz przekazanie własnej wiedzy.

Wesprzeć Miasto Dzieci można również głosując w konkursie o grant AVIVA na sfinansowanie tej inicjatywy:

http://todlamniewazne.pl/inicjatywa,545,przemyslowe-miasto-dzieci-.html

miasto dzieci 1

O PROJEKCIE

,,Przemysłowe Miasto Dzieci” to projekt, który wychodzi na przeciw oczekiwaniom młodych ludzi. To projekt, który poprzez zabawę wychowuje, uczy pracy w zespole, przedsiębiorczości, szacunku do pieniędzy i wykonywanych zadań, a przede wszystkim wpływa na rozwój pozytywnych cech charakteru, tj. tolerancji, empatii, współodpowiedzialności. Cykliczność projektu wskazuje na jego rozwój oraz rosnące zainteresowanie po stronie najmłodszych uczestników, dlatego tak ważne jest wspieranie ich potencjału twórczego i intelektualnego. Projekt stanowi odpowiedź na zachodzące procesy społeczne, potrzebę stymulacji rozwojowej dzieci i kształtowani ich tożsamości. Wybór odbiorców również nie jest przypadkowy. Jaworzyna Śląska słynie głównie z kolejnictwa. Jej peryferyjne położenie względem kluczowych ośrodków kultury wskazuje na potrzebę kształcenia w tym zakresie od najmłodszych lat. Co łączy Jaworzynę z Zabrzem i Katowicami to poprzemysłowy krajobraz miejski, a także ogromna spuścizna zabytków przemysłu pozostawiona kolejnym pokoleniom. Umiejętne wykorzystanie tejże wartości kultywuje funkcjonujące więzi społeczne, partnerstwo społeczne, a także umożliwia partycypację w szeroko rozumianej kulturze. Ta z kolei wzbogacona jest o walory ekonomiczne, społeczne i psychologiczne. Najmłodsi uczestnicy warsztatów mogą czerpać z dorobku doskonałe wzorce zachowań, kult pracy i tzw. zmysł technologiczny. Pamiętajmy, że uczestnicy projektu w głównej mierze wywodzą się ze środowisk uboższych, narażonych na patologie społeczne. Wartością dodaną jest fakt, że oferowane w projekcie atrakcje mogą stanowić doskonałą atrakcję w okresie wakacyjnym.

„Przemysłowe Miasto Dzieci” jest przedsięwzięciem, które z jednej strony stanowi alternatywę dla wypoczynku wakacyjnego poza miejscem zamieszkania, z drugiej promuje wśród dzieci wiedzę o własnym, często nieznanym, otoczeniu i środowisku. Ciekawostkę stanowi fakt, iż opiekunami nowych grup warsztatowych będą również wcześniejsi uczestnicy szkoleń, co umożliwi wymianę doświadczeń, pasji i dzielenie się dziecięcymi marzeniami oraz zapałem do życia, który dla wielu dorosłych jest motorem napędowym działań. Ideą projektu jest angażowanie dzieci w różne prace, w celu pobudzenia w nich pasji do wykonywanych w przyszłości zawodów. To także wskazanie, że praca uszlachetnia, umożliwia satysfakcję i rozwój osobisty. Innowacją na skalę projektu będzie jednoczesna realizacja projektu w trzech instytucjach na Śląsku: Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej, Muzeum Hutnictwa Cynku w Katowicach oraz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, które jako instytucja publiczna poprzez wspomniany projekt wychodzi poza bieżącą działalność.

„Przemysłowe Miasto Dzieci” to nie tylko twórcze warsztaty o charakterze edukacyjnym, ale także przedsięwzięcie poszerzające horyzonty o dziedzictwie kulturowym i regionalnych tradycjach. Podział aktywności w projekcie umożliwi zapoznanie się z historią przemysłu w zawodach dla niego kluczowych, czyli hutnika, kolejarza i górnika.

Jest to wyjątkowy projekt, realizowany jako pierwszy w Polsce, którego inicjatorską jest Pani Grażyna Krumeich, osoba wrażliwa na niesprawiedliwość społeczną, która spotyka dzieci w miejscowościach dotkniętych strukturalnym bezrobociem. Dotychczasowe edycje Miasta Dzieci w w Jaworzynie Śląskiej pozwoliło na „wyrwanie” dzieci i młodzieży z zaklętego kręgu niemożności, braku perspektyw i horyzontów. Uczestnictwo w zajęciach otworzyło dzieciom okno na świat, rozbudziło w nich nowe zainteresowania i pasje.

miasto dzieci logo

Udostępnij:
Oceń ten artykuł

kontakt@terazsudety.pl