Strona głównaAktualnościProgram Rewitalizacji Ziemi Dzierżoniowskiej przyjęty

Program Rewitalizacji Ziemi Dzierżoniowskiej przyjęty

Projekt „Partnerstwo JST Ziemi Dzierżoniowskiej – wspólnie w stronę zrównoważonego rozwoju” dobiega końca. Przedstawiciele gmin powiatu dzierżoniowskiego, które w nim uczestniczą, przyjęli Program Rewitalizacji Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020.

Wcześniej opracowane zostały już programy: Zwiększania Retencyjności Ziemi Dzierżoniowskiej, aktywności społeczno-zawodowej na rzecz kształtowania świadomości innowacyjnej i przedsiębiorczej mieszkańców Ziemi Dzierżoniowskiej, Rozwoju Transportu Ziemi Dzierżoniowskiej.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pozwolił na nakreślenie Strategii Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020, która razem z pozostałymi dokumentami, wyznacza nie tylko kierunki działania, jest również solidnym fundamentem w pozyskiwaniu funduszy unijnych i realizacji projektów.

PROGRAM REWITALIZACJI ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ

rewitalizacja program przyjęty

UM Dzierżoniów

Udostępnij:
Oceń ten artykuł

kontakt@terazsudety.pl