Strona głównaAktualnościPowstaje „Archiwum Historii Mówionej Ziemi Wałbrzyskiej”

Powstaje „Archiwum Historii Mówionej Ziemi Wałbrzyskiej”

Archiwum Historii Mówionej Ziemi Wałbrzyskiej” to projekt mający na celu – zebranie jak najwięcej relacji ustnych świadków historii XX wieku.

Wystarczy rozejrzeć się wokoło – historia naprawdę żyje wokół nas. Mogą to być dzieje Twojej rodziny, ulicy, miasteczka… Można zbliżyć się do historii w pojedynkę, można też zorganizować grupę osób zainteresowanych danym tematem. We wszystkich przypadkach byłby to obszar ziemi wałbrzyskiej. Wystarczy zaopatrzyć się w sprzęt nagrywający, umieć stawiać pytania, mieć doświadczenie w kontaktach ze starszymi ludźmi, znać historię na tyle dobrze, by umieć poruszać się w ich codzienności sprzed kilkudziesięciu lat. Wtedy otrzymujemy najcenniejsze, bo osobiste wspomnienia.

Całość zebranego materiału, to nie tylko nagrania wspomnień, ale i kopie zdjęć dokumentów, pamiątek, odznaczeń, ciekawych książek itp. – można to wszystko dalej wykorzystywać, aby odkrywać i promować ziemię wałbrzyską. W ten sposób zebrane  materiały z „Archiwum Historii Mówionej Ziemi Wałbrzyskiej” pojawią się w dokumentach realizowanych przez TV, radio, prasę i wydawnictwa. Można będzie z nich zorganizować wiele wystaw i prezentować je na arenie kraju, a nawet w Europie, w muzeach, centrach kulturalnych i w innych instytucjach. Mogą to być również prelekcje, żywe spotkania z historią, warsztaty szkolne, który mógłby ukazać historyczne świadectwo powiatu wałbrzyskiego, w tym i mieszkańców Gminy Walim, w przestrzeni dziejowej XX wieku Ziem Odzyskanych.

Realizacja projektu związana jest  z kosztami wyjazdów do pobliskich miejscowości, opracowywaniem zebranych informacji, segregowaniem ich w poszczególne działy, skanowaniem zdjęć , dokumentów, współpracy z wieloma podmiotami i instytucjami zajmującymi się tego typu działaniem. W projekt wchodzi też zakup sprzętu, jak karty pamięci, dyski zewnętrze, osprzęt do kamer, itp.

Na chwilę obecną zgromadzonych zostało około 50 nagrań – osób, które zamieszkiwały na terenie powiatu wałbrzyskiego po zakończeniu wojny, w tym oczywiście i w Walimiu. Znajdują się  wśród nich opowieści m.in. weteranów z armii generałów Andersa i Berlinga oraz byłych więźniów obozów koncentracyjnych – czyli naocznych świadków wydarzeń tamtego okresu.

plansza-A3-724x1024

Gmina Walim 

Udostępnij:
Oceń ten artykuł

kontakt@terazsudety.pl