Strona głównaAktualnościPodsumowanie projektu pt. „Architektura rewolucji przemysłowej Liberec – Jelenia Góra”

Podsumowanie projektu pt. „Architektura rewolucji przemysłowej Liberec – Jelenia Góra”

23 stycznia 2015 r. w Urzędzie Miasta Liberec odbyło się spotkanie podsumowujące wyniki projektu pt. „Architektura rewolucji przemysłowej Liberec – Jelenia Góra” realizowanego przez miasto Liberec, którego partnerem było Miasto Jelenia Góra.

Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego we współpracy z Euroregionem Nysa. Poza przedstawicielami Wydziału Kultury i Turystyki, Wydziału Rozwoju Miasta oraz Wydziału Dialogu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Jelenia Góra, w spotkaniu uczestniczyli reprezentanci podmiotów zewnętrznych, w tym: Karkonoskiej Informacji Turystycznej, Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego „Sudety Zachodnie”, oraz Uzdrowiska Cieplice.

Zasadniczym celem projektu było wskazanie obiektów architektury miasta Liberec, związanych ze znaną rodziną przemysłowców – Liebiegów i wyznaczenie pętli turystycznej, na której się znajdują. W ramach projektu zaprezentowane zostały również obiekty w Jeleniej Górze nawiązujące do rozwoju przemysłowego miasta. Należy wspomnieć, że opisu wszystkich wskazanych budynków w mieście dokonał kierownik Archiwum Państwowego w Jeleniej Górze Pan Ivo Łaborewicz.

W ramach spotkania delegaci Miasta Jelenia Góra zobaczyli kilka punktów na wyznaczonej pętli, w tym: izbę handlową oraz Muzeum Regionalne mieszczące się w dawnej łaźni miejskiej. Wspólna realizacja przedsięwzięcia przez dwa największe miasta Euroregionu Nysa umożliwiła stworzenie nowego produktu turystycznego poszerzającego ofertę dla gości i turystów obu miast. Warto podkreślić, że spotkanie to było okazją do nawiązania współpracy w dziedzinie turystyki w kontekście realizacji wspólnych projektów w przyszłości.

Udostępnij:
Oceń ten artykuł

kontakt@terazsudety.pl