Strona głównaAktualnościPlanowane remonty dróg w Boguszowie Gorcach

Planowane remonty dróg w Boguszowie Gorcach

Już niebawem rozpoczną się remonty dróg na terenie miasta. Wiosną walce drogowe zobaczymy na ul. Wincentego Pola, ul. Nadziei i łączniku od ul. Pokoju do ul. Krakowskiej oraz na ul. Górniczej.

W pierwszej kolejności, bo już na przełomie marca i kwietnia rozpoczną się prace polegające na przebudowie ul. W. Pola., która polegać będzie na wzmocnieniu konstrukcji drogi, wykonaniu mijanki oraz remoncie zjazdów. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca robót, z którym niebawem zostanie podpisana umowa. Zadanie dofinansowane zostało przez Nadleśnictwo Wałbrzych.

Na dzień 3 kwietnia br. został wyznaczony termin składania ofert w związku z planowanym remontem ul. Nadziei oraz odcinka drogi łączącej ul. Pokoju z ul. Krakowską. Prace w tym miejscu najprawdopodobniej rozpoczną się już w maju, a w wyniku przeprowadzonych robót wymieniona zostanie konstrukcja nawierzchni jezdni, natomiast na ul. Nadziei powstaną miejsca parkingowe.

W chwili obecnej trwa postępowanie przetargowe dotyczące wykonania robót budowlanych związanych z remontem nawierzchni ul. Górniczej. Rozpoczęcie robót planowane jest pod koniec pierwszego półrocza – wtedy powinny zostać już zakończone roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej, której inwestorem jest Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji.

Źródło: UM Boguszów Gorce

Udostępnij:
Oceń ten artykuł

kontakt@terazsudety.pl