Strona głównaAktualnościPierwsze inicjatywy lokalne mieszkańców Dzierżoniowa

Pierwsze inicjatywy lokalne mieszkańców Dzierżoniowa

Wygodny dojazd do domów i miejsca do parkowania zyskają mieszkańcy budynków nr 51, 51 b i c z ul. Świdnickiej. Ich wniosek dotyczący utwardzenia terenu – ułożenia kostki brukowej między budynkami to jeden z dwóch pierwszych zaakceptowanych wniosków mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej. Drugi dotyczy rozdawania mieszkańcom miasta flagi państwowej w dniu jej święta 2 maja, a dzień później – Konstytucji.

Inicjatywa ta to jeden z mechanizmów pozwalających mieszkańcom na szersze współdecydowanie o finansach i życiu miasta. Co ważne, dotyczy on grup nieformalnych i osób niezrzeszonych w organizacjach pozarządowych.

Realizując inicjatywy lokalne miasto nie przekazuje pieniędzy, lecz wspólnie realizuje zadania i pokrywa część lub całość związanych z tym kosztów. Tak będzie też w przypadku wniosku mieszkańców budynków nr 51, 51 b i c z ul. Świdnickiej. Złożyli oni wniosek o realizację zadania publicznego w ramach działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, obejmującej w szczególności budowę i rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność gminy.

Mieszkańcy wyłożą z własnej kieszeni połowę kosztów utwardzenia terenu. Całość inwestycji to 42,5 tys. zł. Zadanie zostanie wykonane między kwietniem a lipcem br. – Po jego zakończeniu mieszkańcy nieruchomości, którzy złożyli wniosek, przejmą ten teren na pięć lat w użyczenie. Będą o niego dbać, sprzątać go, a w zimie odśnieżać – mówi Wiesława Krzemińska, kierownik Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta w Dzierżoniowie.

Ale w ramach inicjatywy lokalnej mogą być realizowane nie tylko tego typu inwestycje. Równie dobrze może to być działalność charytatywna, kulturalna, sportowa, proekologiczna czy dotyczącą bezpieczeństwa publicznego. Albo, jak w przypadku drugiego z wniosków, dotycząca podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
W tym przypadku grupa inicjatywna trzech osób przy udziale harcerzy chce uczcić nasze narodowe majowe święta. 2 maja w Dniu Flagi na dzierżoniowskim rynku między godz. 10.00 i 11.00 każdy mieszkaniec miasta będzie mógł otrzymać flagę Polski wraz z drzewcem. Miasto wsparło zakup 250 sztuk kwotą 2.500 zł. Po stronie wnioskodawców będzie wyceniona na 500 zł praca społeczna przy realizacji zadania.
3 maja harcerze będą zaś rozdawać Konstytucje uczestnikom obchodów Święta Konstytucji pod pomnikiem Pamięci Losów Ojczyzny. Spod pomnika ruszy też ulicami miasta Sztafeta Święta Flagi i Konstytucji. Harcerze przebiegną przez os. Jasne, na os. Tęczowe 9, do harcówki.
A Ty jaki masz pomysł na inicjatywę lokalną? Jeśli jesteś mieszkańcem Dzierżoniowa i chcesz zorganizować jakiś event, np. święto swojej ulicy, by zintegrować mieszkańców, czy posadzić z sąsiadami kwiaty na skwerze przed blokiem, to jest szansa na to, że miasto się w te działania włączy. Mieszkańcy zaangażują się wolontariacko w prace przy organizacji imprezy czy urządzaniu terenu zielonego, a miasto pokryje związane z tym wydatki finansowe.
Dzierżoniów to miasto inicjatyw. Wykaż ją więc i ty. Czekamy na kolejne wnioski.

Udostępnij:
Oceń ten artykuł

kontakt@terazsudety.pl