Strona głównaAktualnościObligacje na basen w Żarowie

Obligacje na basen w Żarowie

Są bardzo realne szanse, że budowa basenu w Żarowie może w końcu zostać zrealizowana. Obok wymogu posiadania kompletnej dokumentacji, czynnego pozwolenia na budowę basenu i wyłonienia wykonawcy brakowało jedynie zapewnienia ze strony gminy na finansowanie tej inwestycji. Podczas sesji Rady Miejskiej w środę, 2 kwietnia żarowscy radni jednogłośnie poparli projekt burmistrza i wyrazili zgodę na emisję obligacji komunalnych, które mają związek z ubieganiem się o dofinansowanie budowy basenu ze środków Urzędu Marszałkowskiego.

– Stajemy przed ogromną szansą, aby po latach długoletnich negocjacji dokończyć ten projekt. To ostatni element do uruchomienia dofinansowania. Mamy zapewnienie, że gmina te pieniądze otrzyma, ale wszystko teraz zależy od decyzji Urzędu Marszałkowskiego. Dziś nie mogę powiedzieć, kiedy w końcu ruszymy z realizacją tej inwestycji. Pewne jest, że z naszej strony zrobiliśmy wszystko, aby dokończyć budowę basenu w Żarowie. Jesteśmy na początku listy projektów przeznaczonych do dofinansowania. Każdego roku rosną dochody gminy i jest to najlepszy czas na to, żeby podjąć takie wyzwanie – tłumaczył podczas sesji Rady Miejskiej burmistrz Leszek Michalak.

Pozytywną opinię na temat proponowanego przez burmistrza Żarowa projektu uchwały wyraziła również Komisja ds. Budżetu i Gospodarki. – To wielka szansa dla naszej gminy. Budowa basenu jest priorytetową inwestycją dla mieszkańców gminy Żarów i musimy zrobić wszystko, aby ich oczekiwania zostały spełnione. Tylko takimi rozwiązaniami możemy realizować inwestycyjne zamierzenia, dlatego popieramy propozycję burmistrza – podkreślał Kazimierz Kozłowski, przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Gospodarki.

Stanowisko w tej sprawie, podczas obrad sesji wyraził również klub radnych „Razem dla Żarowa”. Radni z opozycyjnego klubu poparli projekt burmistrza Żarowa, choć dużo wcześniej nie głosowali ani za budową boiska lekkoatletycznego ani powstaniem hali sportowej przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu, które dziś służą wszystkim mieszkańcom gminy Żarów. – Popieramy ten pomysł i trzeba maksymalnie wykorzystać tę szansę. Budowa basenu jest potrzebną inwestycją. I jeżeli jesteśmy wysoko na liście rankingowej, a marszałek deklaruje, że Żarów otrzyma środki finansowe na realizację tej inwestycji musimy korzystać z tej szansy. Dla nas wiążąca jest deklaracja burmistrza, bo rzeczywiście widzimy oznaki poprawy finansów naszej gminy. I należy się tylko z tego cieszyć – stwierdził Robert Kaśków, przewodniczący klubu „Razem dla Żarowa”.

Gmina wyemituje obligacje komunalne na kwotę ponad 3 milionów złotych. – W ślad za tą decyzją wystąpimy do Regionalnej Izby Obrachunkowej o wydanie opinii o możliwości wykupu przez gminę obligacji oraz rozpoczniemy procedurę pozyskania środków finansowych, wysyłając do banków i instytucji finansowych zaproszenia do złożenia swoich ofert. Procedurę pozyskania środków z emisji obligacji komunalnych planujemy zakończyć do 10 maja 2015 roku – dopowiadała skarbnik gminy, Renata Dawlewicz.

Źródło: UM Żarów

Udostępnij:
Oceń ten artykuł

kontakt@terazsudety.pl