Strona głównaAktualnościNapisz o Świdnicy i wygraj nagrody

Napisz o Świdnicy i wygraj nagrody

Rusza V edycja konkursu na najlepszą pracę dyplomową pod hasłem „Napisz o Świdnicy”. Celem głównym konkursu jest wyróżnienie prac na temat miasta Świdnicy, promujących rozwiązania o najlepszym potencjale na realizację podjętego tematu w praktyce. Konkurs skierowany jest do absolwentów studiów wyższych I- go lub II-go stopnia uczelni publicznych i niepublicznych, którzy obronili pracę dyplomową ocenioną na co najmniej ocenę dobrą w okresie nie dłuższym niż 24 miesiące przed terminem ogłoszenia konkursu.

Temat pracy powinien poruszać zagadnienia związane z aktualnymi potrzebami miasta Świdnicy i wpisywać się w Strategię Rozwoju Miasta. Łączna pula nagród w konkursie wynosi 20 tys. zł. Najlepsze prace zostaną wyłonione przez Komisję Konkursową na podstawie kryteriów oceny ujętych w regulaminie Konkursu i uhonorowane nagrodą pieniężną.

Prace wraz z kompletem załączników w zamkniętych kopertach wraz z danymi uczestnika, z dopiskiem „Konkurs na najlepszą pracę dyplomową 2014 r.” należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica.

Termin zgłoszenia do konkursu mija w dniu 3 października 2014 r.

Osoba do kontaktu: Barbara Starke tel. 74 / 856 28 89, e-mail: b.starke@um.swidnica.pl

Do pobrania:

napisz_o_swidnicy_plakat2014

Udostępnij:
Oceń ten artykuł

kontakt@terazsudety.pl