Strona głównaAktualnościNapisz o Świdnicy i wygraj nagrodę

Napisz o Świdnicy i wygraj nagrodę

Prezydent Miasta Świdnicy po raz piąty zaprasza absolwentów studiów wyższych I-go lub II-go stopnia do udziału w konkursie na pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Świdnica. Łączna pula nagród w konkursie wynosi 20 tys. zł.

Do V edycji konkursu Napisz o Świdnicy zostaną dopuszczone prace dyplomowe, które zostały ocenione na co najmniej ocenę dobrą, przy czym prace te powinny zostać obronione w okresie nie dłuższym niż 24 miesiące przed terminem ogłoszenia konkursu oraz będą poruszać zagadnienia związane z aktualnymi potrzebami Świdnicy lub wpisywać się w cele strategiczne Świdnicy.

Prace wraz z kompletem załączników w zamkniętych kopertach wraz z danymi uczestnika, z dopiskiem „Konkurs na najlepszą pracę dyplomową 2014 r.” należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica. Termin zgłoszeń do konkursu mija 3 października 2014 r.

Laureaci konkursu zostaną ogłoszeni w pierwszym tygodniu listopada 2014. Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Świdnicy. Szczegółowe informacje o konkursie, w tym regulamin oraz formularze zgłoszeniowe można znaleźć na stronie www.um.swidnica.pl w zakładce Napisz o Świdnicy.

Dokumenty do pobrania:

napisz_o_swidnicy_plakat2014

Źródło: UM Świdnica

Udostępnij:
Oceń ten artykuł

kontakt@terazsudety.pl