Mieroszów

Gmina Mieroszów położna jest w niezwykle malowniczym obszarze Sudetów Środkowych u styku pasma Gór Stołowych i Kamiennych. Takie usytuowanie sprawia, że region ten posiada bardzo urozmaiconą budowę terenu, co stanowi o jego atrakcyjności i wyjątkowości. 

Południowo-zachodnią granicę gminy tworzą Zawory i Ściany Mieroszowskie. Są to niewysokie masywy należące do Gór Stołowych, obfitujące w niezwykle bogate formy skalne. Północno-zachodnią granicę zajmuje Masyw Lesistej, którego najwyższym wypiętrzeniem jest Lesista Wielka (851 m). Od wschodu w głąb gminy wcina się masyw Gór Suchych z najwyższym szczytem Gór Kamiennych – Waligórą (936 m). Od południa masywy górskie rozdziela Wyżyna Unisławska, gdzie swój bieg rozpoczyna rzeka Ścinawka, przepływająca głęboką, doliną między Stożkiem Wielkim (841 m), a Pasmem Lesistej ku Obniżeniu Mieroszowskiemu. Rzeka Ścinawka stanowi lewy dopływ Nysy Kłodzkiej i jest jedyną rzeką w Sudetach, której górny i dolny bieg znajduje się w Polsce, a środkowy w Czechach. Wzdłuż brzegu rzeki powstały wsie Unisław Śląski, Kowalowa, Golińsk oraz miasto Mieroszów.

Mieroszów z lotu ptaka.

Mieroszów z lotu ptaka.

 Nieco wyżej położone są sołectwa Rybnica Leśna, Nowe Siodło, Różana i Łączna. Natomiast miejscowość Sokołowsko leży w głębokiej dolinie Gór Suchych, przez którą przepływa potok Sokołowiec. Góry Suche zajmują największą część gminy i stanowią główną atrakcję geograficzną tego regionu. Zbudowane z porfirów i melafirów charakteryzują się głębokimi i wąskimi dolinami oraz wysokimi grzbietami, często podciętymi urwiskami skalnymi. Administracyjnie Gmina Mieroszów zlokalizowana jest w Województwie Dolnośląskim, należy do Powiatu Wałbrzyskiego i graniczy z Powiatem Kamiennogórskim oraz Republiką Czeską. Główną osią komunikacyjną, jest droga krajowa nr 35, biegnąca z Wrocławia przez Świdnicę, Wałbrzych i Mieroszów do Republiki Czeskiej. Na terenie gminy prowadzona jest głównie działalność związana z przemysłem włókienniczym oraz przetwórstwem drewna. W ostatnich latach kierunki rozwoju i przyszłość regionu zaczęto wiązać z turystyką i rekreacją.

Głównym kierunkiem rozwoju gminy jest turystyka i rekreacja, z uwzględnieniem mody na aktywny wypoczynek na łonie natury. Panują tu idealne warunki do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej, narciarstwa, paralotniarstwa oraz jeździectwa. Niewątpliwym atutem naszego regionu jest także unikalny mikroklimat Gór Suchych, który już w XIX wieku przyciągał w te rejony kuracjuszy z całej Europy. Ziemia mieroszowska to miejsce gdzie odnajdziemy ciszę oraz spokój ale nie trudno tu również o przygodę i wyzwania. Miejsce to sprzyja także nawiązywaniu kontaktów zarówno na płaszczyźnie towarzyskiej jaki i biznesowej. Aby sprostać oczekiwaniom gości rozwinęła się bogata sieć infrastruktury turystycznej oraz baza gastronomiczna i noclegowa o zróżnicowanym standardzie. Na wizerunek regionu istotny wpływ ma także bliskość Republiki Czeskiej. Współpraca transgraniczna z partnerami czeskimi prowadzona jest od wielu lat i na coraz większą skale. Aby w pełni docenić to urokliwe miejsce warto je poznać, do czego gorąco zachęcamy.

Atrakcyjne, górzyste ukształtowanie terenu i tradycje turystyczne sięgające XIX wieku sprawiły, że Gmina Mieroszów od lat wiąże swą przyszłość z rozwojem turystyki i rekreacji. W ramach strategii rozwoju realizowane są przedsięwzięcia służące wzmocnieniu istniejącej infrastruktury i bazy turystycznej. Istotnym elementem kreowania pozytywnego wizerunku gminy są również liczne imprezy o charakterze kulturalnym i sportowo rekreacyjnym. Wszystko to sprawia, że potencjał turystyczny regionu jest coraz lepiej wykorzystywany, a jego uroki należycie eksponowane. Wieloletnia promocja ziemi mieroszowskiej i wsparcie proturystycznych inicjatyw zaowocowało powstaniem sieci gospodarstw agroturystycznych. Oferują one między innymi naukę jazdy konnej, gry integracyjne – paintball, łowisko dla wędkarzy oraz ogród zoologiczny. Posiadają też specjalna ofertę dla rodzin i grup zorganizowanych. Gmina jest częścią sudeckiej sieci tras rowerowych, szlaków narciarskich i pieszych. W jej granicach przebiega cieszący się ogromną popularnością Sudecki Szlak Konny z Lądka Zdrój do Karpacza. Bogactwo tutejszej fauny, flory i form przyrody nieożywionej upodobali sobie szczególnie artyści uczestniczący w organizowanych na terenie gminy plenerach i wystawach. Zróżnicowane zaplecze turystyczne, oddalenie od dużych ośrodków miejskich, sprzyjający klimat i urzekające piękno Sudetów to tylko niektóre atuty świadczące o wyjątkowości i atrakcyjności tego regionu.

Rynek w Mieroszowie.

Rynek w Mieroszowie.

Wędrówkę po zabytkach Gminy Mieroszów najlepiej rozpocząć w sercu miasta, czyli staromiejskim rynku. Otaczają go kamienice z różnych okresów, jednak na szczególną uwagę zasługuje okazały Ratusz, który do 1880 roku pełnił funkcję domu handlowego. Sąsiaduje z nim przepiękna, barokowa kamienica wybudowana w 1737 roku, zdobiona palastradami typu korynckiego oraz kamiennymi rzeźbami na dachu i gzymsach. Nieopodal rynku stoi kościół p.w. św. Michała Archanioła wzniesiony w 1427r., w którego wnętrzach zachowały się fragmenty renesansowego wyposażenia. W sąsiedztwie znajduje się także budynek dawnej szkoły katolickiej wybudowanej w 1574 roku.

Malownicza miejscowość Sokołowsko to z kolei skarbnica zabytkowej zabudowy sanatoryjnej z przełomu XIX i XX wieku. Na szczególną uwagę zasługuje tu funkcjonujący do dzisiaj obiekt dawnego zakładu leczniczego dr Römplera z 1874 roku. W pobliskim parku zdrojowym odnajdziemy jedną z nielicznych na Dolnym Śląsku, wybudowaną w 1900 roku kaplicę obrządku prawosławnego oraz dom św. Elżbiety – dawny Pensjonat Willa Elsa. Wjeżdżając do Sokołowska dostrzegamy pozostałości neogotyckiego zakładu leczniczego dr Brehmera. Obiekt jest obecnie odbudowywany przez Fundację Sztuki Współczesnej In Situ, z zamiarem stworzenia tu Laboratorium Sztuki Wspołczesnej. Ciekawostką jest usytuowana w pobliskim parku zdrojowym sztuczna Grota Hermana.

Drewniany kościółek p.w. św. Jadwigi w Rybnicy Leśnej z 1608 r.

Drewniany kościółek p.w. św. Jadwigi w Rybnicy Leśnej z 1608 r.

Atrakcje Gminy Mieroszów stanowi także drewniany kościółek p.w. św. Jadwigi w Rybnicy Leśnej z 1608 r. W jego wnętrzu największe wrażenie sprawiają ściany i strop prezbiterium. Znajdują się tu 32 kasetony pokryte malowanymi na czerwono i czarno motywami maureskowymi. Dzięki podbojom arabskim poprzez Mauretanię sztuka zdobień tych dotarła do Europy, a w okresie renesansu trafiła do świątyń chrześcijańskich. Uwagę przykuwa również stara kuźnia z narzędziami z 1769 zlokalizowana w Różanej oraz malowniczo położone zabytkowe schronisko Andrzejówka.

http://www.mieroszow.pl

Baza gastronomiczna:

Bar Rampa

Restauracja Darz-Bór

Wiejska Chata

Baza noclegowa:

Mieroszowskie Centrum Kultury

Ośrodek Radosno

Ośrodek Leśne Źródło

Dom św. Elżbiety

Schronisko PTTK Andrzejówka

Pensjonat Darz-Bór

Agroturystyka Wiejska Chata

Gościniec Eden

Udostępnij:
Tagi
Oceń ten artykuł

kontakt@terazsudety.pl