Lubawka

Gmina Lubawka położona jest w południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego na granicy Sudetów Zachodnich i Środkowych. Powierzchnia, jaką zajmuje wynosi ponad 138 km2 i zamieszkała jest przez około 13 tysięcy osób.

W centralnej części obszaru mieści się jedno z największych obniżeń w Sudetech – Brama Lubawska. Gmina od południa sąsiaduje z Republiką Czeską od północy z Rudawami Janowickimi. Od zachodu ograniczona jest Lasockim Grzbietem – najbardziej wysuniętą na wschód częścią Karkonoszy. Po wschodniej stronie gminy leżą Góry Krucze oraz pasmo Zaworów, będące północnym fragmentem Gór Stołowych.

Obszar gminy leży niemal w całości w dorzeczu rzeki Bóbr (największego lewego dopływu Odry, zlewisko Morza Bałtyckiego) zasilanego na terenie gminy przez Ostrężnik, Opawę, Złotną, Czarnuszkę i Zadrnę. Wyjątkiem jest potok Szkło, płynący w okolicach Okrzeszyna i Uniemyśla, będący dopływem rzeki Upy (zlewisko Morza Północnego). Na przełomie Bobru, pomiędzy szczytami Zameczek i Zadzierna wybudowano w latach 1903-05 betonową zaporę, która spiętrzała 2,2 mln m3 wody. Powstały w ten sposób zbiornik retencyjny miał za zadanie chronić przed powodziami Lubawkę i Kamienną Górę. Zapora została wzmocniona i rozbudowana w latach 1979-89 i obecnie spiętrza 16,75 mlm m3 wody, tworząc sztuczne jezioro o powierzchni ponad 199 ha. Ze względu na wysoki poziom czystości wody, jezioro te może stanowić rezerwuar wody pitnej. Jezioro Bukówka jest jednym z dwóch polskich zbiorników wodnych tego typu położonych powyżej 500 m n.p.m. Średnia roczna suma opadów w gminie waha się od 700 mm w dnach dolin do ponad 1000 mm na Łysocinie (1188 m n.p.m.) – najwyższym szczycie gminy. Śnieg na tym terenie utrzymuje się od 60 dni (obszar Bramy Lubawskiej) do około 110 dni (Lasocki Grzbiet), co daje sporo możliwości amatorom sportów zimowych.

Gmina położona jest w obrębie dwóch struktur geologicznych: Niecki Środkowosudeckiej oraz Bloku Karkonoskiego. Blok Karkonoski tworzą silnie zmetamorfizowane skały: łupki, granitognejsy, gnejsy, amfibolity, margle oraz łupki mikowe i chlorytowe. Opadają one rozległą fleksurą pod drugą strukturę tj. Nieckę Śródsudecką, której rozwój był bardzo skomplikowany i długotrwały. Wpłynęło to m.in. na zróżnicowanie jej budowy geologicznej, na którą składają się zlepieńce, szarogłazy, łupki ilaste, piaskowce, porfiry, melafiry. Budowa geologiczna stanowi o występowaniu bogactw naturalnych, jednak tylko nieliczne z nich mają na tym terenie znaczenie przemysłowe. W strefie Lasockiego Grzbietu występują margle, rudy żelaza, łupki miedzionośne, rudy metali szlachetnych, amfibolity i gnejsy. Góry Krucze zawierają ogromne złoża porfirów i melafirów, a w Kotlinie Okrzeszyna występują łupki miedzionośne, rudy uranowe oraz piaskowce. Strefa Bramy Lubawskiej to przede wszystkim pokłady węgla kamiennego, złoża piaskowców i zlepieńców. Obecnie prowadzona jest eksploatacja surowców skalnych (porfiry) na zboczach góry Buczek, pomiędzy Uniemyślem a Okrzeszynem.

Kościół Wniebowzięcia NMP w Lubawce. Fot. wikipedia.org

Kościół Wniebowzięcia NMP w Lubawce. Fot. wikipedia.org

Do największych atrakcji turystycznych gminy zaliczyć można: Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP w Lubawce (Obecny swój barokowy wygląd zawdzięcza głównie przebudowie w I poł. XVIII wieku, chociaż do dziś widać w nim ślady elementów gotyckich, szczególnie z zewnątrz. Obecny kościół powstał prawdopodobnie w XV wieku. Cennym zabytkiem jest rzeźbiony ołtarz barokowy, podobnie jak wnętrze nawiązujący do wystroju klasztoru krzeszowskiego), Rynek w Lubawce (Obecne budynki powstały w miejsce poprzedniej zabudowy, która spłonęła w wielkim pożarze miasta w I połowie XVIII wieku. Centralne miejsce zajmuje Ratusz, wzniesiony w latach 1723-1726 i od tej pory będący siedzibą władz. Godna uwagi jest figura św. Jana Nepomucena w jednym z narożników ratusza), Kościół p.w. 14 Wspomożycieli w Lubawce (Swój obecny barokowy wygląd zawdzięcza przebudowie w I poł. XVIII wieku. Potoczna jego nazwa to p.w. św. Krzysztofa. W czasach świetności opactwa krzeszowskiego pełnił m.in. rolę letniej rezydencji opatów, a także był miejscem pielgrzymek wiernych. W środku na malowidłach można podziwiać postacie świętych, a wśród nich m.in. św. Krzysztofa. Święci przedstawieni są w charakterystycznych dla nich pozach z przypisanymi sobie atrybutami. We wnętrzu można podziwiać drewniany sufit o kasetonowej konstrukcji. Do kościoła przylega pałac opacki i zabudowania gospodarcze).

Domki Tkaczy w Chełmsku Śląskim (Zostały wybudowane przez opatów krzeszowskich w 1707 roku specjalnie dla sprowadzonych z Czech tkaczy lnu. Początkowo było dwanaście budynków, jednakże jeden z nich – Judaszspłonął i obecnie zachowało się 11 budynków. W części izb dostępne są do zwiedzania sale tkackie prowadzone przez lokalne Stowarzyszenie oraz działa kawiarenka. Po drugiej stronie miejscowości stoi ostatni – ocalały dom z zespołu noszącego nazwę Siedmiu Braci przeznaczonych dla tkaczy adamaszku), Rynek w Chełmsku Śląskim (Świadectwo dawnej świetności tej miejscowości, która do 1945 roku miała prawa miejskie i stanowiła centrum produkcji tkackiej. Po dziś dzień zachował swój pierwotny charakter z regularnym kształtem, część kamienic ma podcienie z kamiennymi posadzkami. Na szczególną uwagę zasługują barokowe i klasycystyczne kamienice w jego północnej pierzei. W jego centrum znajduje się figura św. Jana Nepomucena).

Skocznia Narciarska w Lubawce Fot. wikipedia.org

Skocznia Narciarska w Lubawce
Fot. wikipedia.org

Skocznia narciarska w Lubawce (Pierwsze prace nad przygotowaniem skoczni rozpoczęły się w 1924 roku, do dziś to jeden z największych obiektów naturalnych tego typu w Polsce. Na przestrzeni lat ulegała ciągłym modernizacjom i przebudowom, w wyniku których jej rekord wzrósł z 39,5 metra w 1931 roku do 95 metrów w 2006 roku. Punkt krytyczny wzrósł natomiast z 40 metrów w 1956 roku do 90 metrów w 2006 roku), Rezerwat Kruczy Kamień w Lubawce (Powstał w 1954 roku na zboczu Kruczej Skały, która wznosząc się ponad 150 metrównad poziom doliny prezentuje wspaniałe formy porfiru. W tym geologiczno-krajobrazowym rezerwacie można spotkać cenne gatunki roślin. Na zboczu Kruczej Skały umiejscowiona jest skocznia narciarska, a z umieszczonego na jej szczycie balkonu widokowego można podziwiać panoramę Karkonoszy ze Śnieżką. U stóp Kruczej Skały leży malownicza Dolina Miłości),  Zalew Bukówka (Pierwsza zapora na Borze pomiędzy górami Zadzierną i Zameczkiem została wzniesiona jako zbiornik chroniący przed powodzią w latach 1903-05. Pod koniec lat 80-tych XX wieku zapora została przebudowana i powstało sztuczne jezioro, jedno z najwyżej położonych w Polsce. Zalew stanowi doskonałe miejsce dla aktywnego wypoczynku, a wiejące nad nim wiatry są niezwykle korzystne dla uprawniania windsurfingu).

Źródło: http://www.lubawka.net.pl

Baza gastronomiczna:

Restauracja Gruba Łycha

Restauracja Magrani

Baza noclegowa:

Hotel Lubavia

Pokoje Gościnne Agata

Dom u Magdy i u Kuby

Domek Karolinka

Agroturystyka Dwa Dęby

Udostępnij:
Tagi
Oceń ten artykuł

kontakt@terazsudety.pl