Strona głównaAktualnościLetnie inwestycje w Gminie Walim

Letnie inwestycje w Gminie Walim

Okres letni to czas gorący nie tylko za sprawą słonecznej pogody, ale również ze względu na wiele inwestycji realizowanych na terenie Gminy Walim. Sprzyjająca aura w znacznym stopniu pomaga wykonywanym pracom, zmierzającym do polepszenia standardu życia w gminie.

Wśród prowadzonych inwestycji możemy wyróżnić rewitalizację parku zlokalizowanego przy ul. Tadeusz Kościuszki w Walimiu pod nazwą „ Pępek Krainy Sowiogórskich Tajemnic w Centrum Gminy Walim” Jest to niezwykłe zadanie, realizowane z dotacji pochodzącej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 200 tys. zł, polegające na budowie siedmiu pięknych, rekreacyjnych altanek, jednej dużej altany oraz zaplecza sanitarnego. Na terenie parku nasadzona została ozdobna roślinność, a także powstanie audio wizualne drzewko. Już teraz możemy zobaczyć jak pięknieje walimski park.

Trwają również prace polegające na utwardzeniu placu przy kościele św. Jadwigi w Walimiu. Zakończenie tego zadania, finansowanego ze środków budżetu gminy, przewidziane jest na koniec lipca br.

walim plac

Dzięki skutecznym staraniom Gminy, w realizacji są także inwestycje drogowe, finansowane z dotacji celowych budżetu państwa. Ich wynikiem jest odbudowa ponad kilometrowego odcinka ul. Górnośląskiej w Walimiu oraz drogi niezwykle ważnej turystycznie, prowadzącej z Jugowic w kierunku „Włodarza”. Z udziałem środków pochodzących z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych odbudowane zostanie również 300 metrów bieżących drogi w Michałkowej. Natomiast w Walimiu powstanie ok. 80 mb. drogi, będącej łącznikiem pomiędzy ul. Różaną, a drogą powiatową, finansowanej z budżetu gminy.

Znaczące utrudnienia w komunikacji sprawił remont ul. 3-go Maja w Walimiu, obejmujący przebudowę jezdni od Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu w kierunku miejscowości Rzeczka. Zakończenie inwestycji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu przewidziane jest na 1 września 2014 roku.

Na tym odcinku należy zachować również szczególną ostrożność ze względu na budowę sieci kanalizacyjnej w Walimiu oraz Rzeczce. Planowane zakończenie prac 1 etapu, przewidziane jest na dzień 31 sierpnia 2014 roku.

Źródło: Urząd Gminy Walim 

Udostępnij:
Oceń ten artykuł

kontakt@terazsudety.pl