Strona głównaAktualnościKolejny krok w kierunku rozwoju narciarstwa w regionie

Kolejny krok w kierunku rozwoju narciarstwa w regionie

W Szklarskiej Porębie w dniach 17 i 18 września  na wyjazdowym, roboczym posiedzeniu obradowało prezydium Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki pod kierownictwem Przewodniczącego Ireneusza Rasia. Komisja zapoznała się z koncepcją rozbudowy ośrodka narciarstwa biegowego i biathlonu, wizytowała obiekty Polany Jakuszyckiej, zapoznała się z zakresem planowanej inwestycji i przeprowadziła rozmowy z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego i Burmistrzem Szklarskiej Poręby. 

Podczas wizyty w Urzędzie Miejskim Marszałak Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski przedstawił formę organizacyjno-prawną podmiotu, który zrealizuje przedsięwzięcie inwestycyjne i będzie realizował zadania w zakresie sportu wyczynowego i powszechnego. Przedstawiony został wstępny kosztorys i założenia montażu finansowego. Uzasadnienie dla budowy nowoczesnego ośrodka, spełniającego wymogi światowych organizacji sportowych (FIS, IBU) dla przeprowadzenia zawodów najwyższej rangi, uprawiania rekreacji i sportu powszechnego oraz przyjaznego osobom niepełnosprawnym przedstawił Burmistrz Szklarskiej Poręby Grzegorz Sokoliński . Atuty Szklarskiej Poręby i Polany Jakuszyckiej przedstawił w formie multimedialnej prezentacji. Samorząd Województwa Dolnośląskiego będzie głównym udziałowcem spółki, która ma powstać  aby wybudować ten nowoczesny ośrodek narciarski na Polanie Jakuszyckiej. Udziałowcami mają być też gmina Szklarska Poręba oraz Stowarzyszenie Bieg Piastów.

2801_1411117004

W tej sprawie w Urzędzie Miejskim 18 września 2014 r. podpisany został list intencyjny. Sygnatariuszami listu są Województwo Dolnośląskie, Miasto Szklarska Poręba i Stowarzyszenie Bieg Piastów. Pod listem podpisy złożyli Marszałek WD Cezary Przybylski, Burmistrz Szklarskiej Poręby Grzegorz Sokoliński i Prezes Stowarzyszenia Bieg Piastów Julian Gozdowski.  List został podpisany  w obecności Członków Prezydium Komisji Sejmowej. Aktowi temu towarzyszyli Prezes PZN Apoloniusz Tajner, Posłanka Ziemi Jeleniogórskiej Zofia Czernow, przedstawiciel Ministerstwa Sportu i Turystyki, samorządowcy, działacze sportowi  oraz liczni dziennikarze.

Dzięki zabiegom Szklarskiej Poręby inwestycja na Polanie Jakuszyckiej została wpisana w ubiegłym roku do kontraktu terytorialnego województwa dolnośląskiego (na pierwszym miejscu), co otwiera drogę do pieniędzy rządowych. List intencyjny stanowi krok do zmaterializowania  woli wszystkich zainteresowanych rozwojem sportów zimowych stron, zawiązania spółki i występowania o środki finansowe z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Członkowie Sejmowej Komisji Sportu potwierdzili wcześniejsze ustalenia o współfinansowaniu z budżetu państwa inwestycji sportowych w naszym mieście.  Są więc gwarancje rządowe i wojewódzkie aby zrealizować zarówno budowę stadionu narciarskiego ze strzelnicą biathlonową i zapleczem socjalnym oraz halę lekkoatletyczną przy stadionie w Szklarskiej Porębie.

2801_1411117207

Źródło: UM Szklarska Poręba

Udostępnij:
Oceń ten artykuł

kontakt@terazsudety.pl