Strona głównaAktualnościKolejne etapy remontu Bramy Paczkowskiej w Ziębicach

Kolejne etapy remontu Bramy Paczkowskiej w Ziębicach

Gmina Ziębice w Planie budżetowym na rok 2014 ujęła kontynuację prac pn.”Remont Bramy Paczkowskiej w Ziębicach” w zakresie kolejnych etapów realizacji prac konserwatorskich i robót budowlanych na zabytku.

W zamierzeniu Etapu III przewiduje się:

– naprawę odcinka muru obronnego od Bramy do ul. Bohaterów Getta polegająca na oczyszczeniu muru z porostów, uzupełnienie brakujących kamieni, naprawienie pęknięć, przemurowanie rozwarstwień, zwieńczenie kamiennego szczytu muru, odtworzenie ganku wejściowego do bramy wraz z odcinkiem blanek i otworów strzelniczych, wykonanie prac konserwatorskich i zabezpieczenie całość muru,

– wykonanie drewnianych zadaszonych i pokrytych gontem schodów wejściowych do Bramy,

– wykonanie chodnika dydaktycznego w bruku kamiennym po obu stronach muru oraz wykonanie łukowego przejścia w murze na wysokości parkingu,

 – zagospodarowanie terenu zielenią.

W zamierzeniu Etapu IV przewiduje się:

– wykonanie stolarki okiennej w obiekcie Bramy,

– wykonanie dwóch sztuk przeszkolonych ścianek z drzwiami w przejściu bramnym wraz z elementem metalowej kutej brony bramnej,

– wykonanie wejściowych drzwi drewnianych zdobnych zbrojeniem do Bramy,

– montaż instalacji elektrycznej oświetleniowej wraz z osprzętem,

– wykonanie systemów zabezpieczających p.poż. oraz systemów instalacji sygnalizac.

– naprawa bonii oraz kamiennej elewacji zewnętrznej, uzupełnienie tynków, konserwacja metalowych elementów kotew,

– prace konserwatorskie i malowanie elewacji Bramy,

Po zakończeniu w bieżącym roku tych etapów prac, obiekt będzie mógł być oddany do użytku w ograniczonym zakresie. Pełne oddanie obiektu dla osób zainteresowanych jego zwiedzeniem, możliwe będzie po jego doposażeniu w urządzenia m.in. umożliwiające dostępność dla osób niepełnosprawnych oraz po wykonaniu infrastruktury towarzyszącej a niezbędnej dla zwiedzających jak toalety, parking, punkt informacji turystycznej, wytyczenie szlaku turystycznego.

Źródło: UM Ziębice

Udostępnij:
Oceń ten artykuł

kontakt@terazsudety.pl