Strona głównaAktualnościKolejne 500 000 zł funduszy zewnętrznych dla Głuszycy

Kolejne 500 000 zł funduszy zewnętrznych dla Głuszycy

Już wkrótce kolejne pozyskane fundusze zewnętrzne zasilą budżet Głuszycy. W dniu 25 lutego 2014 roku w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec odebrała z rąk Sekretarza Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Stanisława Huskowskiego, dwie Promesy o łącznej wartości 0,5 miliona złotych.

Pozyskana dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie odbudowy dwóch mostów w Głuszycy Górnej oraz na kontynuację prac przy infrastrukturze technicznej cieku wodnego „R-20” w Grzmiącej. Zadanie w Grzmiącej będzie realizowane pod warunkiem zapewnienia jego 100% finansowania.

Podobne działania podejmowano również w latach ubiegłych. Przypomnijmy, iż w 2012 roku Gmina Głuszyca pozyskała na prace przeciwpowodziowe z funduszy zewnętrznych, prawie 1,5 mln złotych. Natomiast w ubiegłym 2013 roku Gmina Głuszyca zrealizowała projekty oparte na dofinansowaniu funduszami zewnętrznymi na łączną kwotę ponad 5 mln zł, z czego pozyskane przez urząd dotacje zewnętrzne stanowiły wkład w wysokości ponad 3 mln zł. Dzięki tym środkom zrealizowano m.in. : odbudowę murów oporowych wraz z remontem lub odbudową 7 mostów w Grzmiącej, rekultywację terenu przy ul. Częstochowskiej, nową drogę w Kolcach, wyremontowano kompleksowo dwie ulice w Głuszycy, powstał plac zabaw przy Szkole nr 3, wybudowano nowy most w Głuszycy Górnej, zakupiono także nowy samochód ratowniczo – gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Z innych źródeł wykonano ponadto dwie nowe drogi transportu rolnego w Sierpnicy i Kolcach oraz wyremontowano świetlice wiejskie w Głuszycy Górnej i Kolcach.

1

„Pozyskane już na początku 2014 roku 500 000 zł jest Gminie Głuszyca bardzo potrzebne, aby pomimo skromności własnego budżetu, kontynuować zadania inwestycyjne w zakresie logistyki dróg gminnych – dojazdów do posesji oraz hydrologii urządzeń wodnych.” – mówi Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec.

Źródło: Gmina Głuszyca

Udostępnij:
Oceń ten artykuł

kontakt@terazsudety.pl