Strona głównaAktualnościKarta Dużej Rodziny się opłaca. Kolejne firmy włączają się w realizację projektu w Dzierżoniowie

Karta Dużej Rodziny się opłaca. Kolejne firmy włączają się w realizację projektu w Dzierżoniowie

Lista firm, które włączyły się w realizację programu Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny wciąż rośnie. Rodziny wielodzietne mogą korzystać z wielu bonifikat i zniżek. Prowadzisz firmę? Możesz przystąpić do programu. Masz trójkę lub więcej dzieci? Wyrób sobie kartę – to się opłaca. Możesz zabrać rodzinę do kina lub na korty za pół ceny, taniej zrobić prawo jazdy, taniej kupować chleb czy ubrania.

Lista partnerów programu systematycznie rośnie. Obecnie zniżki oferuje wielodzietnym rodzinom w jego ramach osiem firm, niebawem zostaną podpisane kolejne porozumienia z przedsiębiorcami z branży optyki okularowej, samochodowej i fitness. Duże rodziny korzystają z 50-procentowej zniżki na kulturę i sport w naszym mieście.

Uprawnionych do posiadania Karty Dużej Rodziny na terenie Dzierżoniowa jest 559 rodzin. Od momentu rozpoczęcia realizacji programu, czyli od czerwca 2014 r. wnioski złożyło 134 rodzin. To tylko 1/4 rodzin, które mogą do programu przystąpić. Najwięcej z nich zainteresowało się Kartą Dużej Rodziny w lipcu. Tymczasem termin przystąpienia do programu nie jest ograniczony. Można to zrobić w dowolnym momencie.

Możliwość ubiegania się o karty uprawniającej do korzystania z ulg i zniżek w ramach Programu „Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny” mają rodziny wielodzietne, spełniające następujące warunki:

– mieszkają pod wspólnym adresem w Dzierżoniowie;
– są złożone z rodziców (rodzica) lub opiekunów prawnych i faktycznych (opiekuna), jak również rodziny zastępcze lub rodziny dom dziecka, mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się, studiuje albo bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji;
– rozliczają się z podatku dochodowego w Dzierżoniowie.

W przypadku rodzin, w których partnerzy pozostają w związku nieformalnym, o kartę może ubiegać się rodzic minimum trójki dzieci, z zastrzeżeniem spełnienia powyższych warunków.

Udostępnij:
Oceń ten artykuł

kontakt@terazsudety.pl