Jelenia Góra

Jelenia Góra położona jest w południowo-zachodniej części Polski w centrum śródgórskiej kotliny. Od zachodu otaczają miasto Góry Izerskie, od północy Kaczawskie, od wschodu Rudawy Janowickie, a od południa najwyższe pasmo Sudetów – Karkonosze z najwyższym szczytem Śnieżką (1603 m n.p.m.).

Jelenia Góra jest głównym ośrodkiem komunikacyjno-usługowym dla przybywających do kotliny i pobliskich ośrodków górskich. Miasto graniczy bezpośrednio z Czechami, od granicy z Niemcami dzieli Jelenią Górę 70 km. Przez Jelenią Górę prowadzą drogi komunikacyjne do: Wiednia (429 km), Berlina (303 km) i Pragi (156 km).

Centrum Jeleniej Góry w porze wieczornej.

Centrum Jeleniej Góry w porze wieczornej.

Zalążkiem liczącego dziś prawie 90 tys. mieszkańców miasta był słowiański gród, usytuowany na dzisiejszym Wzgórzu Krzywoustego, u zbiegu rzeki Bóbr i Kamiennej. Założony na przełomie XI i XII wieku (według tradycji lata 1108 – 11) wiązany jest z osobą księcia Bolesława Krzywoustego. Powstała u stóp grodu osada rzemieślniczo – targowa otrzymała przed rokiem 1288 magdeburskie prawa miejskie, a jej dogodne usytuowanie na skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych do Czech i Niemiec umożliwiło prężny rozwój. Młode miasto otrzymywało od śląskich władców liczne przywileje i w następnych stuleciach zasłynęło z wyrobu i eksportu płótna, było także ośrodkiem górnictwa i hutnictwa w oparciu o surowiec dostarczany z pobliskich Kowar.

W 1392 roku Jelenia Góra przeszła pod panowanie Czech, a w 1527, po śmierci króla Ludwika, ostatniego z Jagiellonów na tronie czeskim, miasto znalazło się w granicach monarchii Habsburgów. Kolejnym zwrotem w historii był wybuch krwawej wojny trzydziestoletniej (1618 – 1648), po której miasto podźwignęło się ze zniszczeń dzięki produkcji lnu. Przypadający na wiek XVIII gwałtowny rozwój turystyki i zainteresowanie otaczającymi Kotlinę Jeleniogórską górami, pomogły mieszkańcom przezwyciężyć kolejny kryzys, spowodowany tym razem wojnami śląskimi. Ich politycznym następstwem była przynależność Jeleniej Góry do Prus, a następnie do Niemiec. Sytuacja taka trwała aż do zakończenia II wojny światowej. W 1947, nie dotknięta skutkami wojny, miejscowość została miastem wydzielonym. Powojenny rozwój urbanizacyjny i przemysłowy sprawił, iż po reformie administracyjnej w 1975 r. Jelenia Góra została stolicą województwa. Dziś jest miastem na prawach powiatu grodzkiego. Pozytywne zmiany ostatnich lat, jakie możemy zaobserwować spacerując przez centrum miasta, a więc liczne prace renowacyjne zabytków i kamienic, zakładanie nowych terenów zielonych, przyczyniają się do tworzenia nowego charakteru Jeleniej Góry, zwanej słusznie „Perłą Karkonoszy”. Obecnie w skład miasta wchodzą również dzielnice: Maciejowa, Czarne, Goduszyn, Cieplice, Sobieszów i Jagniątków.
Jeden z wielu parków w Jeleniej Górze.

Jeden z wielu parków w Jeleniej Górze.

Duży wpływ na atrakcyjność regionu i miasta mają walory przyrodnicze głównych pasm Sudetów Zachodnich. Pasma te układają się do siebie niemal prostopadle, wydzielając rozległą Kotlinę Jeleniogórską, liczącą ok. 200 km². To właśnie to środowisko geograficzne regionu, w którym położona jest Jelenia Góra powoduje, że jest to miejsce piękne, malownicze, zaskakujące i chętnie odwiedzane.
Karkonoski Park Narodowy, jeden z największych w Polsce, leży częściowo w granicach Jeleniej Góry. Jego dyrekcja mieści się w Sobieszowie u stóp Góry Chojnik, która jest jednocześnie enklawą KPN. Porasta ją las mieszany. Atrakcyjnym pod względem krajobrazowym jest również Park Krajobrazowy Doliny Bobru z jednym z najpiękniejszych przełomów w okolicy – Borowym Jarem. W samym mieście jest też sporo pomników przyrody, głównie starych drzew. Są to: dęby szypułkowe, lipy drobnolistne czy wierzby białe. Ponadto pomnikowe drzewa rosną na Wzgórzu Krzywoustego , w Cieplicach i w Sobieszowie. Na terenie miasta porozmieszczane są parki leśne – duże i małe a także skwery i zieleńce.
Zamek Chojnik w Sobieszowie koło Jeleniej Góry.

Zamek Chojnik w Sobieszowie koło Jeleniej Góry.

Przyjeżdżając do Jeleniej Góry nie można zapomnieć o licznych ciekawych miejscach i zabytkach znajdujących się na terenie miasta i w jego okolicach. Wśród nich warto wymienić m.in. Ratusz (Klasycystyczna bryła ratusza powstała w latach 1744 – 1747 roku, według projektu C.G.Hedemanna), Rynek miejski (centralny punkt średniowiecznego miasta, tu zbiegały się najważniejsze szlaki komunikacyjne. Rynek posiada prostokątny kształt, a otoczony jest odrestaurowanymi barokowymi kamieniczkami, z jedynym zachowanym na Śląsku kompletnym ciągiem podcieni), fragmenty murów obronnych (pozostałości XIV-wiecznych fortyfikacji, zachowały się przy ul. Jeleniej, w okolicach kościoła św. św. Erazma i Pankraceg), Wieża Bramy Zamkowej (jedyny zachowany element z Bramy Zamkowej, strzegącej niegdyś wjazdu do miasta. Wieża wzniesiona w 1584 roku, na miejscu poprzedniej, która uległa zawaleniu. W górnej części budowli odnaleźć można strzelnice kluczowe), Wieża Bramy Wojanowskiej (po zawaleniu pierwotnej wieży bramnej w 1480 roku, na jej miejscu wzniesiono zachowaną do dziś budowlę, o wysokości 38,4 m. Zaopatrzona była w otwory strzelnicze i obserwacyjne. Na szczyt prowadzą kręte schody, a jedna z wnęk była prawdopodobnie wyjściem na mury obronne), Brama Wojanowska (bramę wyburzono w 1755 r. W 1756 r. postawiono w tym miejscu barokową bramę z furtą, spełniającą funkcje porządkowo–rogatkowe. Na filarach umieszczono ozdobne kartusze, przedstawiające herby: pruski, śląski oraz miejski i okolicznościową inskrypcję. W 1869 r. bramę rozebrano i przeniesiono do koszar przy obecnej ul. Obrońców Pokoju. Po renowacji powróciła w 1998r. w pobliże starego miejsca), Kościół Łaski pod Krzyżem Chrystusa (wzniesiony został w roku 1718 przez ewangelików na mocy układu w Altranstadt (1707 r.), kiedy cesarz zezwolił tej grupie religijnej na posiadanie własnego domu nabożeństw (stąd nazwa Kościół Łaski). Wewnątrz typowe dla sakralnej architektury ewangelickiej empory, przepiękne ścienne malowidła iluzjonistyczne autorstwa A. Schefflera i bogate, barokowe wyposażenie. Wyremontowane niedawno organy należą do najwspanialszych w Polsce),

Wieża widokowa na Wzgórzu Krzywoustego.

Wieża widokowa na Wzgórzu Krzywoustego.

Wieża widokowa na Wzgórzu Krzywoustego (budowla kształcie przypominającym latarnię morską wzniesiono w 1911 r. na szczycie wzgórza, na którym niegdyś stał zamek), Pawilon Norweski w Parku Norweskim (założony na początku XX wieku park w stylu norweskim położony jest w sąsiedztwie Parku Zdrojowego. Jego ozdobą jest małe jeziorko, nad którym usytuowano Pawilon Norweski. Pawilon wybudowany został na wzór restauracji „Frognersaeteren”, znajdującej się 8 km od Oslo. Obecnie budynek jest siedzibą Muzeum Przyrodniczego), Zamek Chojnik (położona na Wzgórzu Chojnik warownia góruje nad Sobieszowem. Wybudowana została w XIV w. przez księcia z linii Piastów świdnicko-jaworskich, Bolka II, jako jeden z elementów systemu fortyfikacji granic księstwa. Kolejnymi właścicielami budowli był ród Schaffgotschów, który dokonał rozbudowy obiektu w duchu renesansu. Od czasu wielkiego pożaru w roku 1675 r., zamek pozostaje trwałą ruiną, udostępnioną obecnie do zwiedzania).

Źródło: http://i.jeleniagora.pl/

Baza gastronomiczna: 

Restauracja Piwiarnia Warki

Restauracja Pokusa

Restauracja Arkadia

Restauracja, Kawiarnia La Paris

Restauracja Blues Cafe

Restauracja Old Pub

Pizzeria Biesiadowo

Pizzeria Pizza Hut

Restauracja Fenix

Restauracja Tango

Restauracja Metafora

Restauracja Shang Hai

Restauracja Sorrento

Restauracja Papa Luca

Restauracja Al Capone

Restauracja Sonata

Pizzeria Grande Roma

Pizzeria Casa Blanca

Gospoda Wedle Bucków

Baza noclegowa:

Hotel Baron

Hotel Europa

Hotel Fenix

Hotel Jelonek

Hotel Karkonosze

Hotel Tango

Pałac Paulinum

Dom Gościnny Villa Nova

Willa Rhein

Auto-Camping, Pokoje Gościnne Park

Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy Jelonek

Szkolne Schronisko Młodzieżowe Wojtek

Willa Sonia

Hostel Traper

Hotel Bis

Hotel Caspar

Hotel Cieplice

Hotel Cieplicka Harenda

Hotel Pod Różami

Pokoje Impuls

Villa Polonia

Udostępnij:
Oceń ten artykuł

kontakt@terazsudety.pl

Brak komentarzy

Komentarze dla tego wpisu zostały wyłączone.