Strona głównaAktualnościJak wesprzeć rozwój turystyczny regionu? Konferencja Kongresu Turystyki Polskiej po raz kolejny w Świdnicy

Jak wesprzeć rozwój turystyczny regionu? Konferencja Kongresu Turystyki Polskiej po raz kolejny w Świdnicy

W środę, 10 października rozpoczęła się konferencja Kongresu Turystyki Polskiej „Jak złowić turystę w sieć? Sieciowe produkty turystyczne w czasach experience economy”, która organizowana jest przez miasto Świdnicę, Lokalną Organizację Turystyczną „Księstwo Świdnicko-Jaworskie”, Dolnośląską Izbę Turystyki oraz Fundację Symbioza.

W tegorocznej konferencji bierze udział prawie 400 uczestników, dla których rozwój turystyki jest istotny.

Po raz kolejny udało się nam zaprosić do Świdnicy ekspertów turystycznych – przedstawicieli przedsiębiorstw, organizacji i stowarzyszeń turystycznych, fundacji,  firm świadczących usługi lub oferujących produkty dla sektora turystycznego, a także prezydentów, burmistrzów i wójtów. W tak szerokim gronie rozpoczynamy dyskusję nad rozwojem i promocją turystyki w Polsce – mówiła prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.

Do Świdnicy przyjechali znakomici eksperci związani z turystyką, którzy doświadczeniem i wiedzą wspierają konferencję, prowadzą warsztaty i biorą udział w sesjach plenarnych. Są to m.in. Magdalena Kachniewska – doktor habilitowana, profesor Szkoły Głównej Handlowej, Armin Mikos von Rohrscheidt – doktor habilitowany, professor Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej, doktor inżynier Iwona Batyk, doktor Elżbieta Wąsowicz – Zaborek, doktor Jerzy Raciborski, Violetta Hamerska, Rajmund Papiernik, Adam Karpiński oraz Adam Stanach.

Dwudniowa konferencja połączona jest z warsztatami, z których każdy uczestnik wyjdzie z pakietem wiedzy na temat tego, jak podkręcić swój turystyczny biznes, jak wesprzeć rozwój turystyczny regionu, jak zadowolić gości, by chcieli do nas wracać i rekomendować naszą ofertę znajomym – podkreśla Sylwia Osojca-Kozłowska, kierownik Referatu Turystyki Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Podczas inauguracji wydarzenia partnerzy konferencji uhonorowali organizacje i osoby za ich zasługi na rzecz turystyki. Prezes ITRP i DIT, Marek Ciechanowski wręczył Złote Odznaki Izby Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej dla Gminy Miasto Świdnica oraz dla Jacka Ruszkowskiego, Sławomiry Małgorzaty Ignatowicz oraz Krzysztofa Mrowca.

Gmina Miasto  ŚWIDNICA  to współorganizator wielu  inicjatyw z obszaru turystki krajowej. Pomysłodawca i organizator Kongresu Turystyki Polskiej od 2015 roku organizowanego w Świdnicy. Aktywnie promuje regionalne marki produktów turystycznych, jest organizatorem Study Tour dla pracowników biur podróż, pilotów wycieczek i przewodników. To również aktywny ambasador turystyki lokalnej na arenie międzynarodowej.

JACEK RUSZKOWSKI  profesor dr hab. wykładowca przedmiotów geograficznych, turystycznych i ekonomicznych, propagator turystyki krajowej. Organizator i uczestnik konferencji naukowych oraz spotkań z praktykami rynku turystycznego. Wieloletni współpracownik ITRP i lokalnych organizacji turystycznych, autor wielu publikacji naukowych.

SŁAWOMIRA MAŁGORZATA IGNATOWICZ  jest inicjatorką powstania ITRP oraz jej wieloletnią działaczką, jest właścicielką Biura Turystycznego Turysta w Koszalinie. W swojej  pracy zawodowej angażuje się w kreowanie nowych produktów turystycznych i promocje regionu.

KRZYSZTOF MROWIEC jest absolwentem Wydziału Zarządzania w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie. W 2002 roku ukończył studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania, na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2003 roku prowadzi Biuro  Podróży Prezydent Travel. Jest członkiem-założycielem  Beskidzkiej Izby Turystyki i jest Członkiem Zarządu Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej.

Złote Odznaki DIT przyznano dla Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, a także Urszuli Przybyszewskiej, Lucynie Mikołajko oraz Andrzejowi Poznańskiemu.

STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE czynnie zajmuje się promocją lokalnych produktów turystycznych, inicjuje spotkania branżowe dla firm turystycznych i hoteli. Jest pomysłodawcą i organizatorem wielu imprez cyklicznych, promujących turystykę, w tym  Karkonoskich Spotkań Turystycznych, podczas których wręczane są Nagrody Starosty Jeleniogórskiego dla najlepszych firm z branży turystycznej  oraz Międzynarodowych Targów Turystycznych Tour Tec.

URSZULA PRZYBYSZEWSKA jest wieloletnim członkiem DIT, właścicielką działającego od 1996 roku Biura Podróży Nysa Tur, w którym aktywnie zajmuje się promocją lokalnej turystyki, jak również turystyki międzynarodowej.

LUCYNA MIKOŁAJKO  od 1994 roku prowadzi Szkolne Biuro Turystyczne we Wrocławiu, w ramach którego promuje turystykę dzieci i młodzieży. Organizuje również wypoczynek dla osób dorosłych, głównie seniorów. Aktywnie pracuje na rzecz Dolnośląskiej Izbie Turystyki.

ANDRZEJ  POZNAŃSKI  jest właścicielem działającego od 1991 roku. Biura Turystycznego Poznański Travel, w ramach którego organizuje turystykę aktywną dla dzieci i młodzieży, popularyzuje nowe formy wypoczynku, promuje również turystykę zagraniczną. Czynnie angażuje się w prace Dolnośląskiej Izby Turystyki, aktywnie uczestnicząc w imprezach targowych i szkoleniach .

Paweł Wróblewski, prezes Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, wręczył certyfikaty w konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny Dolnego Śląska. Tegorocznymi laureatami zostali: ZOO Wrocław, Zamek Grodno, Ski Raft Spływy Pontonowe Przełomem Bardzkim oraz Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis we Wrocławiu.

Marszałek Województwa Dolnośląskiego Iwona Krawczyk wręczyła Nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Uhonorowano instytucje i ludzi za ich działalność turystyczną oraz wkład i wzorową pracę na rzecz rozwoju turystyki Dolnego Śląska. Są to:

Biuro Podróży Beata Olipra –  założone w 1991 roku w Świdnicy jako kontynuacja działalności  biura podróży „Orbis”. W ramach prowadzonej działalności oferuje turystykę krajowa i zagraniczną, prowadzi sprzedaż biletów lotniczych. Swoje działania skupia również na eksponowaniu w swojej ofercie lokalnej turystyki.

Biuro Turystyczno – Usługowe „Juventur Wałbrzych” Sp. z o.o. , które zostało założone 1956 roku i specjalizuje się w organizacji imprez turystycznych w kraju i  za granicą. Czynie promuje turystykę aktywną dla wszystkich grup społecznych. Jest członkiem Dolnośląskiej Izby Turystyki i Izby Turystyki Rzeczypospolitej. Prowadzi sprzedaż biletów lotniczych i autokarowych. W ramach swojej działalności promuje atrakcje turystyczne Wałbrzycha i okolic.

Biuro Podróży Giecewicz Travel z Kłodzka, zostało założone w 1989 roku i od początku swojej działalności specjalizuje się  w turystyce krajowej i zagranicznej, prowadzi sprzedaż biletów lotniczych i autokarowych oraz pośredniczy w uzyskaniu wiz turystycznych. Biuro należy do Dolnośląskiej Izby Turystyki oraz Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej. Poprzez swoje działania promocyjne popularyzuje turystykę aktywną na terenie Ziemi Kłodzkiej.

 

Biuro Podróży Z.STANISZEWSKI  powstało w 1992 roku w Wałbrzychu i specjalizuje się w turystyce krajowej i zagranicznej, prowadzi sprzedaż biletów lotniczych i autokarowych. W swojej działalności organizuje wypoczynek dla osób o różnym stopniu niepełnosprawności. Należy do Dolnośląskiej Izby Turystyki oraz Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej. Czynnie promuje turystykę lokalną i atrakcje Dolnego Śląska.

 

Kolejkowo – Cudowny Świat w Miniaturze – Kolejkowo mieści się na terenie Dworca Świebodzkiego, niespełna 800 m od wrocławskiego Rynku. Twórcy Kolejkowa w 2015 roku stworzyli tętniącą życiem makietę, która przedstawia wspaniały Dolny Śląsk. Wprowadzenie innowacji w połączeniu ze skuteczną kampanią reklamową spowodowało, że liczba gości odwiedzających Kolejkowo wzrosła w 2017 roku dwukrotnie, a od początku działalności w 2015 roku odwiedziło je 650 000 gości.

Stowarzyszenie „Turystyczna 13” – Turystyczna Trzynastka to stowarzyszenie, w którego skład wchodzi 16 atrakcji turystycznych kotliny kłodzkiej, ziemi wałbrzyskiej i Gór Sowich. Stowarzyszenie to ma na celu wzajemną współpracę i promocję. W ramach promocji ściśle współpracują z Urzędem Marszałkowskim, biorąc udział w targach oraz innych wydarzeniach promocyjnych.

Lokalna Organizacja Turystyczna „Księstwo Świdnicko – Jaworskie” – Zajmuje się promocją gmin i miast Przedgórza Sudeckiego, jako regionu atrakcji turystycznych. Wspiera rozwój turystyki, szczególną uwagę poświęcając promocji miast i miejscowości członków LOT. Wspólnym mianownikiem działań promocyjnych gmin jest idea Księstwa Świdnicko-Jaworskiego, które od wczesnego średniowiecza pełniło rolę integracyjną pod względem gospodarczym, społecznym i politycznym.

Lokalna Organizacja Turystyczna „Aglomeracja Wałbrzyska” – Stowarzyszenie LOT AW skupia 22 członków. To głównie gminy i podmioty turystyczne działające na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej. Głównym celem LOT AW jest promocja Aglomeracji Wałbrzyskiej jako miejsca atrakcyjnego turystycznie oraz wspieranie rozwoju regionalnego rynku turystycznego. Stale poszerzające się grono członków Stowarzyszenia pozwala na podejmowanie kolejnych inicjatyw dotyczących rozwoju turystyki regionu Aglomeracji Wałbrzyskiej. W ramach promocji ściśle współpracują z Urzędem Marszałkowskim, biorąc udział w targach oraz innych wydarzeniach promocyjnych.

W drugim dniu konferencji odbędzie się osiem sesji warsztatowych poświęconych m.in. warunkom prowadzenia inicjatyw sieciowych w turystyce, znaczeniu doświadczeń kulinarnych w podróżach, nowej ustawie o usługach turystycznych, RODO w turystyce w teorii i praktyce.

Udostępnij:
Oceń ten artykuł

kontakt@terazsudety.pl