Strona głównaAktualnościJak legalnie szukać skarbów?

Jak legalnie szukać skarbów?

Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie dotyczące omówienia prawno – technicznych aspektów uzyskiwania pozwoleń na poszukiwania ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania.

Prelekcja będzie miała charakter otwarty i odbędzie się 15 stycznia – piątek, o godzinie 12:00 w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu.

Spotkanie poprowadzi pan mgr Marek Kowalski, archeolog, pracownik Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków – Delegatura w Wałbrzychu.

W programie:

 • Europejska konwencja o ochronie dziedzictwa archeologicznego sporządzona w La Valetta z dnia 16 stycznia 1992 roku.
 • – Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.
 • Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków z dnia 14 października 2015 r.
 • Rozporządzenie Ministra Kultury w sprawie nagród za odkrycie lub znalezienie zabytków archeologicznych z dnia 01 kwietnia 2004 r.
 • Ustawa o rzeczach znalezionych z dnia 20 lutego 2015 r. oraz rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie nagród za znalezienie zabytków lub materiałów archiwalnych z dnia 14 lipca 2015 r.
 • Kodeks cywilny.
 • Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Wstępna kwalifikacja poszukiwań ze względu na podmiot poszukiwań.
 • Ramowy wniosek na poszukiwania.
 • Program poszukiwań jako najtrudniejszy punkt wniosku – jak podjeść do tematu i co w nim uwzględnić ?
 • Pytania – odpowiedzi.

poszukiwane skarbow

Gmina Walim, fot. zdziennikaodkrywcy.pl 

Udostępnij:
Oceń ten artykuł

kontakt@terazsudety.pl