Strona głównaAktualnościGłuszycka biblioteka dostępna dla niewidomych i słabowidzących

Głuszycka biblioteka dostępna dla niewidomych i słabowidzących

Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy przystąpiła do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2014”. Celem projektu jest ułatwienie osobom z dysfunkcją wzroku dostępu do książek mówionych, a także zwiększenie dostępności odtwarzaczy książek cyfrowych. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Głuszycka biblioteka, jako uczestnik projektu, otrzymała nieodpłatnie – na podstawie umowy użyczenia –  urządzenie Czytak Plus, służące do odtwarzania książek mówionych w nowoczesnym standardzie cyfrowym. Jest ono przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i słabo widzące.

W najbliższym czasie, dzięki uprzejmości Stowarzyszenia „Larix” otrzymamy także prawie 1000 tytułów książek nagranych dotychczas przez Stowarzyszenie w ramach projektów realizowanych przy wsparciu MKiDN, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Muzeum Historii Polski w Warszawie, Narodowego Centrum Kultury oraz Zarządu Województwa Mazowieckiego. Są to najwybitniejsze dzieła literatury pięknej polskiej i zagranicznej, książki popularnonaukowe i inne, niedostępne wcześniej w wersji dźwiękowej.We współpracy ze Stowarzyszeniem nasza biblioteka będzie systematycznie powiększać zbiór książek cyfrowych, przeznaczonych dla osób z dysfunkcją wzroku.
Już wkrótce biblioteka będzie bezpłatnie udostępniać urządzenie Czytak Plus wraz z cyfrowymi książkami.

Udział Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy w tym projekcie pozwoli na promocję czytelnictwa w nowoczesnym standardzie cyfrowym wśród osób z dysfunkcjami wzroku, a w szerszym zakresie na wyrównanie szans osób niewidomych w dostępie do kultury.

Katalog cyfrowych książek mówionych oraz Warunki wypożyczania Czytaka Plus dostępne są w bibliotece oraz na stronie http://ckmbp.gluszyca.pl/.

Udostępnij:
Oceń ten artykuł

kontakt@terazsudety.pl